2013-03-04 11:11Nyheter

Fordonsgas i kollektivtrafiken – nu finns möjligheten även i Västernorrland!

Sveriges största biogasproducent, Domsjö Fabriker, avser börja producera fordonsgas i samverkan med AGA Gas. Med det här seminariet vill vi visa hur ett sådant upplägg skulle se ut för dig som entreprenör och beställare. Vi vill också visa på andras erfarenheter av bussar med gasdrift.  Välkomna säger vi till bussentreprenörer, transportbolag, politiker och tjänstemän som arbetar med upphandling av transporttjänster! Seminariet är ett samarrangemang mellan Biogas Norr, Domsjö Fabriker, AGA Gas och Green Highway.

Datum: 2013-03-22

Plats: Stadshuset i Sundsvall

Anmälning: Senast 2013-03-15 till anna.albinsson@biofuelregion.se

Program

8.30 Registrering och fika

9.00 Inledning och välkommen, Anna Säfvestad Albinsson BioFuel Region

9.15

·  Biogasens klimatnytta och fördel gällande lokala utsläpp, Mattias Goldmann Gröna Bilister

·  Domsjö som fordonsgasproducent, Lars Winter VD Domsjö Fabriker

·  Aga som fordonsgasleverantör, Ragnar Sjödahl Marknadschef biogas AGA

·  Erfarenheter av biogasbussar i kallt klimat, Leif Drugge VD Bodens City Buss AB

·  Diskussion och frågor

12.00 Gemensam lunch Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg