2018-06-13 13:57Nyheter

EU-miljoner till projekt som verkar för fler laddstationer och laddbara bilar i Mellersta Norrland

null

BioFuel Region har tillsammans med Region Jämtland Härjedalen blivit beviljade EU medel för att bidra till att skapa en god laddinfrastruktur längs de viktigaste vägarna i Västernorrland och Jämtlands län.

BioFuel Region kommer att koordinera projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland som bland annat verkar för att skapa en fullgod laddinfrastruktur längs de viktiga transportstråken i Mellersta Norrland. Det är en satsning på 8 miljoner, varav hälften beviljats från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Projektet bygger inga egna laddstationer utan ska få andra aktörer att fixa laddmöjligheter på strategiskt viktiga platser. BioFuel Region ansvarar för aktiviteterna i Västernorrland, medan Region Jämtland Härjedalen har huvudansvar för aktiviteterna i Jämtlands län.

- Det känns jättekul att vi nu får möjlighet att fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för elbilar i Västernorrland som vi sparkade igång redan hösten 2016. Sen är det superspännande för oss att få samarbeta med Region Jämtland Härjedalen, som redan gör så mycket bra för elbilar, och att vi nu får vi vara med och driva projekt även i Jämtland, säger Johan Lagrelius, projektledare på BioFuel Region.

Viktiga aktörer att stötta är små- och medelstora företag och inte minst turistdestinationer som har stora marknadsfördelar av att erbjuda laddmöjligheter till besökare. Vi vill göra det möjligt att resa med elbil i hela Mellersta Norrland – framför allt längs det funktionellt prioriterade vägnätet som inkluderar både europavägar och riksvägar, men också många av länsvägarna. En förbättrad laddinfrastruktur ger en ökad tillgänglighet och valfrihet för såväl privatpersoner som företagare att köra fordon på förnybar el och därmed minska sina koldioxidutsläpp.

Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland kommer också att arbeta med kunskapsspridning till många olika målgrupper samt kompetensutveckling för yrkesgrupper som elektriker, bilhandlare och upphandlare som alla har en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för elbilar och snabba på omställningen till fler laddbara fordon.

Johan Klockar Öhrnell, Green Highway, välkomnar beskedet om att projektet beviljats stöd.

– En övergripande målsättning för oss är att utveckla en fossilbränslefri transportkorridor. En viktig del i att nå den målsättningen är att skapa förutsättningar för elektromobilitet genom utbyggnad av laddinfrastruktur och nya produkter och affärslösningar. För att åstadkomma det krävs det att en rad olika aktörer samverkar och driver utvecklingen tillsammans. Att BioFuel Region nu kliver in som en sådan aktiv spelare inom utvecklingen av elektromobilitet i regionen är oerhört positivt. I och med att Sundsvalls kommun är en av de drivande kommunerna inom Green Highway och samtidigt medlem i BioFuel Region så ser jag fram emot ett nära samarbete!

Fakta om projektet ”Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland

Projektet pågår 2018 – 2021, med start i augusti 2018.

Samverkanspartners är BioFuel Region AB och Energikontoret Region Jämtland Härjedalen

Budget är på 8 miljoner SEK, varav 4 miljoner SEK från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Projektet finansieras av EU, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, BioFuel Region, Länsstyrelsen Jämtland, HEMAB, Kramfors kommun och Sollefteå kommun.


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg