2023-02-10 10:05Nyheter

Erfarenhetsutbyte med Europa

Intresserade åhörare är nyfikna på hur andra länder gör Intresserade åhörare är nyfikna på hur andra länder gör

Nu går projektet MUSIC in i sluttampen och det är dags att berätta mer om vad som har hänt. Tidigare under projektet bjöd vi in europeiska projektpartners till Umeå och då bjöds lokala företag och intressenter in för att utbyta erfarenheter med deltagare från hela EU. Temat var hur användningen av biomassabaserade energibärare kan underlättas. På plats fanns Boliden, Envigas, NK Lundströms sågverk, akademin samt representanter för investerare i produktionsanläggningar för pyrolysolja.

Tobias Brink berättade om biokolsanläggningen i Bureå samt Envigas planer för utökad produktion av biokol för metallurgisk industri. Teknikleverantören BTG-bioliquids redovisade för de nystartade produktionsanläggningarna för pyrolysolja, Pyrocell utanför Gävle samt Green Fuel Nordic i Lieska, Finland. ArcelorMittal berättade om deras integrerade produktionsanläggning för biokol vid stålverket i Ghent i Belgien. Magnus Matisons och Eva Fridman åker till Ghent tillsammans med Envigas för studiebesök nästa vecka. 

Magnus berättade om tillgången på sågspån från 28 sågverk i norra Sverige och vilka 4 platser för produktion av pyrolysolja som har föreslagits. Diskussionen handlade dels om råvarans tillgänglighet, dels om utmaningen att gå från pilotskala vidare till demoskala och till fullskala.

"Detta erfarenhetsutbyte är otroligt uppskattat och viktigt för att lära av varandra och driva utvecklingen framåt. Diskussionerna fortsätter nu med aktörer från Finland som har konkreta planer på investeringar här regioner, säger Magnus Matisons, BioFuel Region.

* FAKTA OM MUSIC
MUSIC (Market Uptake Support for Intermediate Bioenergy Carriers) syftar till att underlätta användningen av förnybar energi genom att utveckla logistik för biomassabaserade energibärare. BioFuel Regions uppgift är att stödja en marknadsuppbyggnad av pyrolysolja och torrefierat material (ökad energitäthet och värmevärde genom upphettning) inom EU. Detta innefattar såväl produktion, transporter, förädling samt slutanvändning. BioFuel Region har tittat på var fler anläggningar kan lokaliseras och hur dessa kan samordnas med befintliga industrier samt hur transporter till slutförbrukare kan samordnas och effektiviseras. Projektet har en total budget på 3 M Euro och leds av BTG (Biomass Technology Group) i Holland. I projektet medverkar 16 partners över hela EU och pågår 2019 till 2022 samt finansieras helt av Horizon 2020. #music_h2020Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar nio personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons