2023-02-03 12:32Nyheter

Energirikt samarbete i Norden

Vi är glada över att vi samarbetar med kunniga aktörer i Sverige, Finland och Norge för att utveckla biogassystemet i Norden. Det gör vi inom projektet Boost Nordic Biogas som finansieras av Interreg Aurora. Vi kommer att stötta utvecklingen av nuvarande biogasproduktion, överföra kunskap och erfarenheter från existerande till nya biogasproducenter samt fortsätta undersöka hur rötresten från produktionen kan bidra till näringsämnen för odling.  

Den rådande situationen i världen med klimathot och kriget i Ukraina kräver ökad självförsörjning genom produktion av förnybar energi och gödsel för att säkra en lokal, hållbar och cirkulär utveckling. Boost Nordic Biogas tar avstamp i resultatet från projektet Botnia Näring i Kretslopp. Där identifierade vi olika rötrestprodukter, hur de kan tas fram genom olika återvinningstekniker och hur de fungerar som gödselmedel.  

I Boost Nordic Biogas är målet att förbättra den ekonomiska livskraften för regional biogasproduktion, öka dess effektivitet och underlätta för nya anläggningar. Samarbetet sker mellan Yrkeshögskolan Novia och Stormossen i Finland, Sveriges Lantbruksuniversitet och BioFuel Region  i Sverige samt SINTEF Narvik i Norge.  Tillsammans arbetar vi med biogasproducenter i Aurora-regionen. Rötrestprodukterna analyseras av deltagande forskare och vi undersöker även hur produkterna kan tas emot på marknaden.  

Arbetet startade i januari 2023 och avslutas under 2025. Den totala projektbudgeten är 1.7 miljoner Euro. Projektfinansiärer förutom Interreg Aurora är Region Västerbotten, Region Västernorrland, Lapplands Förbund, Nordland Fylkeskommune, Troms & Finnmark Fylkeskommune, Rå Biopark, biogasanläggningarna; Alviksgården, Boden kommun, Skellefteå kommun, LUMIRE, Vakin, Norrmejerier och HEMAB samt projektpartners. 

 Kontakt
Projektledare:
Andreas
Willfors, Yrkeshögskolan Novia, Finland
andreas.willfors@novia.fi  

Ida Norberg, BioFuel Region, Sverige
ida.norberg@biofuelregion.se

Ross Wakelin, SINTEF Narvik, Norge
ross.wakelin@sintef.no 

 

 Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar nio personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson