2013-09-18 07:35Nyheter

Energi kan vi göra själva, tillsammans!

null

Kan erfarenhetsutbyte med andra länder driva på utfasningen av fossila råvaror? Vad är gjort i Europa? Hur ska erfarenheter beskrivas för att bli riktigt bra inspiration och en källa till kunskap i olika länder?

BioFuel Region är med i ett internationellt projekt inom Northern Periphery Programme (NPP) som heter SECRE. Det står för Social Enterprises in Community Renewable Energy och tillsammans med 7 länder i norra Europa bygger vi en kunskapsbank; Common Power. Där kommer man också att hitta alla energiprojekt som finansierats av NPP.

Grundtanken är att förnybar energiproduktion kan bidra till den lokala ekonomin på landsbygden. I projektet har vi jobbat gränsöverskridande med att ta fram en kunskapsbank med verktyg, argument och exempel för att underlätta satsningarna på förnybar energi. Företagsformen bygger på att vinsten kommer lokalsamhället till godo. (Social Enterprises).

Förutsättningarna är olika i varje land, både vad gäller tillgången till förnybar energi och reglerna för detta samt olika företagsformer. Vi har våra skogar I Sverige och Finland men Islands heta jordvärme är inget som går att önska sig. Det viktiga är vad vi kan lära av varandra?

Det som förenar är behovet av att fördjupa kunskapen om förnybar energi men också att med en dåres envishet upprepa VARFÖR vi snabbt som ögat måste fasa ut allt som görs av fossilia råvaror.

Vi har kartlagt småskalig förnybar energi utifrån 55 exempel från Sverige, Finland, Norge, Skottland, Nordirland men också exempel från Tyskland har undersökts och analyserats. Det blir en mångfald av energikällor i olika kombinationer som ger värme, el och biogas. BioFuel Region har bidragit med exempel på närvärme från biomassa, vindkraft och biogas från organiskt avfall.

Den nordiska utfasningen av fossila råvaror för energiproduktion kan jämföras med andra länder. T ex Nordirland som importerar 93 % av energibehovet och Skottland där 20 % av hushållens inkomst kan gå till energi för uppvärmning och el. Vi kan bidra med våra erfarenheter och därmed stötta de andra länderna med att bidra till EUs klimatmål. Vi på BioFuel Region betonar behovet av att fasa ut de fossilia drivmedlen som hela Europa sitter fast i idag.

Det vi i Sverige kan lära oss av de andra länderna är de olika företagsformerna men också exempel på styrmedel som vi inte har i Sverige. Ett exempel på det är möjligheterna att sälja tillbaka energi och därmed finansiera uppbyggnaden av en egen energiproduktion.

Tillsammans återvinner vi gemensam kunskap och förädlar den i form av de hinder som man ska övervinna, men också vad som gett vind i seglen. Vi tror att erfarenhetsutbytet kan öka andelen småskalig förnybar energi som bidrar till den lokala ekonomin.

Barbro Kalla, BioFuel Region, projektledare SECRE


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg