2023-10-03 05:30Nyheter

En lastbilsträff kommer lastad… med eltimmerbil och förnybart

Den världsunika eltimmerbil som SCA har i driftDen världsunika eltimmerbil som SCA har i drift

Projektet Förnybart i tanken startade med ett hållbarhetsevent vid Lastbilsträffen 2019. Nu slöt vi cirkeln genom att komma tillbaka till Ramsele med ett avslutande seminarium där vi berättade om hur infrastrukturen för el, vätgas och förnybara drivmedel utvecklas i regionen.

Omställningen till en fossilfri lastbilsflotta involverar lokala företag i Västernorrlands och Jämtlands län som är med och bygger upp infrastruktur. Vi fick träffa flera av entreprenörerna och höra mer kring deras verksamhet och framtidsplaner. Dessutom tog vi del av hur transportköpare tänker och erfarenheter från åkerier som kör på el och flytande biogas i sin dagliga verksamhet. Precis som 2019 genomfördes seminariet i samarbete med Sollefteå kommun och Lastbilsträffen.

Omställning till fossilfrihet
Nu är det många åkerier som vill bli fossilfria och det handlar mer om tillgänglighet i infrastruktur och fordon än om frågan att ställa om.

Tester och erfarenheter är jätteviktiga och från lokala entreprenörer fick vi veta hur det går för de som vågat vara tidiga. Intresset är stort och många av de åkerier som deltog vill ställa om, det som driver dem är ekonomi, hållbarhet och kundkrav. En avgörande faktor är också de styrmedel som finns för omställningen av tung trafik, när det gäller infrastruktur och fordon. Det är också viktigt för åkarna att veta vad som gäller om 5 år för att kunna ta bra beslut. Transportköparna har en nyckelroll i detta, de måste ställa krav och vara beredd att ta en del av kostnaden för omställningen.

Världsunik eltimmerbil – nu även i skogen
Ett exempel på en utmanande omställning är den världsunika eltimmerbil som SCA har i drift mellan terminal och industri, men som också varit ute i skogen och hämtat timmer. Eltimmerbilen visades på Lastbilsträffen och har också testats i området. Själanders Åkeri har med hjälp av snabbladdning vid ett mobilt batterilager kunnat bekräfta att det gick bra att hämta rundved ute i skogen och transportera ner mot kusten. Erfarenheterna är goda vad gäller komfort, framkomlighet och räckvidd. De flesta turer som körs med timmerbil är på mindre än 60km och framkomligheten för ellastbilen är mycket god i skogen och inte minst en bättre arbetsmiljö för föraren.


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå och en i Örnsköldsvik.


Kontaktpersoner

Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius