2022-06-07 07:30Nyheter

En el-omställning för hela samhället

null

Att möta behovet av en utbyggd laddinfrastruktur kommer att ändra hela samhällsbilden i Sveg. Det menar Per Palage som är samordnare av trafik och infrastruktur i Härjedalens kommun.

Med sina ungefär 3 000 invånare är Sveg ingen tungviktare som tätort betraktat. Men faktum är att Sveg har varit en hub länge. Tidigare som tingsort, ett kyrkligt nav och järnvägsknut. Men även inom både persontrafik och tung trafik som hub för tankning av alla möjliga sorters energier.

Men till skillnad från förut, när att ladda depåerna har handlat om att stanna i tio minuter för att fylla tanken, köpa en glass och kila in på toa, kommer omställningen till elektrifierad trafik att innebära stora förändringar för Sveg som tätort.

- Det är ett tryck som är helt galet vissa perioder under året!

Det säger Per Palage som är samordnare för trafik och infrastruktur i Härjedalens kommun. Han berättar hur kommunen insett att den behöver förändra hela tänket kring hur orten ska kunna ta emot alla som inte ska stanna bara i tio minuter för att tanka, utan kanske i 45 minuter eller längre för en laddning.

­- Till att börja med har vi tänkt arrendera ut delar av personalparkeringen som hör till medborgarhuset och kommunhuset till olika aktörer som kan sätta upp snabbladdstationer. Men vi måste också tillsammans med Trafikverket se över hela trafikmiljön och skapa en trafiksäker miljö när trafikmängden ökar i Sveg, bland annat titta på hur det ser ut med på- och avfarter. 

Behöver vägen breddas och en refug byggas? Hur ser trafiksäkerheten ut för den ökande mängden människor som ska röra sig i Sveg? Idag ritar kommunens stadsarkitekt på området som även behöver anpassas till möjligheten att rasta både hundar och barn och inte minst gå på toaletten, när tiden för rast förlängs.

Ett annat område med tillväxtpotential är restaurang och handel. 

- Det har uppstått ett helt nytt rörelsemönster som ställer nya krav påsamarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet för att Sveg ska vara besöksvänligt och serviceinriktat, konstaterar Per Palage.

Men även om elektrifieringen innebär en stor omställning för tätorten Sveg är det ofta de olika destinationerna som är trafikanternas slutmål. Där behöver allt från privata boenden, hotell, stugbyar och andra företag installera laddpunkter för att kunna möta behovet, Det kan vara en tuff investering och procedur att genomgå, men där finns det hjälp att få.

- Genom att kontakta Energikontoret kan aktörer få opartisk och kostnadsfri rådgivning om laddinfrastruktur. De kan även få information om vilka medel som går att att söka, säger Fredrik Alm, projektledare på Energikontoret Region Jämtland Härjedalen.

Stolpe in i Stad och Land (SiSL) Mellersta Norrland fokuserar på att skapa goda förutsättningar för laddbara bilar i Västernorrlands och Jämtlands län. Vår finansiering får vi från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, BioFuel Region, Länsstyrelsen Jämtland, HEMAB samt Kramfors och Sollefteå kommuner.Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg