2023-09-12 14:50Nyheter

Dubbel avrundning för fossilfria fordon i Västernorrland och Jämtland

Ett panelsamtal under slutkonferensenEtt panelsamtal under slutkonferensen

Under augustis sista dagar avslutades två av våra projekt, Förnybart i tanken och Stolpe in i Stad och Land Mellersta Norrland, med en gemensam och mycket lyckad slutkonferens i Östersund.

Konferensen samlade experter, intressenter och deltagare för att i panelsamtal diskutera och dela insikter som dessa projekt har gett oss. Vi pratade om hur vi arbetat med elektrifiering, tillgänglighet, attityder och kommunikation men också om den positiva förändring som skett sedan dessa projekt startade. Inte minst när det gäller attityder till elektrifiering av tung och lätt trafik. 

Jag är bara så sprängstolt över vad vi lyckats åstadkomma tillsammans med våra projektkompisar på Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen. Jag vill också rikta ett tack till alla inblandade som på olika sätt har sett till att våra projekt har blivit så mycket bättre (och längre) än vi vågat hoppas på. Ni vet vilka ni är, säger Johan Lagrelius projektledare för Stolpe in för Stad och Land på BioFuel Region. 

Att bygga för framtiden
En del av omställningens framsteg fick vi också se genom att besöka det unika utsläppsfria bygget av en förskola i Torvalla, där de fordon som används drivs på el. En arbetsplats som inte bara erbjuder en tyst arbetsmiljö utan också bidrar till klimatomställningen. 

Stafettpinnen skickas vidare
Omställningsarbetet bromsar dock inte in. Vi är glada att få vara med på den fortsatta resan, i det nya projektet Förnybart2030 som startade redan 1 september. Där är Energikontoret på Region Jämtland Härjedalen åter stödmottagare och projektledande, och Energikontoret i Västernorrland ansluter som samverkanspartner.

I Förnybart2030 jobbar vi mot målet att all tung trafik ska drivas av förnybara drivmedel år 2030. Det kräver samarbete, kreativitet och mod, säger projektledare Elisabeth Wickzell.

Gråt inte över spilld konferens
För er som missade slutkonferensen, ni kan titta på våra panelsamtal i efterhand här: https://vimeo.com/showcase/10623246Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå och en i Örnsköldsvik.


Kontaktpersoner

Johan Lagrelius
Projektledare SiSL Västernorrland
Johan Lagrelius