2021-04-19 16:28Nyheter

Digital årsstämma och konferens 6 maj

null

Du är varmt välkommen till BioFuel Regions förenings- och bolagsstämma samt konferens! Efter stämmorna tar vi upp aktuella ämnen inom våra fokusområden och får inspel från olika aktörer. Inledningsvis blir det skoglig bioekonomi och efter en frågestund får ni inblickar i arbetet för att ersätta olja med el. 

Anmäl dig här!

DETALJERAT PROGRAM 
Digital årsstämma och konferens i Teams.

09.00 BioFuel Regions förenings- och bolagsstämma. Alla är välkomna!
09.45 Konstituerande möten för föreningen och bolaget. Den nya styrelsen närvarar. Övriga 15 minuters paus
10.00 BioFuel Regions bioekonomiarbete – idag och i framtiden
Magnus Matisons och Ida Norberg presenterar vårt arbete.
Biokolsproduktion i Bureå - nuläge och framtid, Tobias Brink, Envigas
Avslutningsvis får vi höra om nationella styrmedel som påverkar vårt arbete.
10.45 Dialog utifrån deltagarna frågor
11.00 BioFuel Regions arbete kopplat till elektrifiering – idag och i framtiden.
Lena Jonsson och Johan Lagrelius presenterar vårt arbete
Laddinfrastruktur – en affärsmöjlighet eller krävs det stora stöd för att det ska bli verklighet i norra Sverige? Åke Persson Skellefteå Kraft
Det händer mycket i Skellefteå vad gäller fossilfritt flyg där både en laddstation för elflyg och biodrivmedel är på plats. Robert Lindberg Skellefteå Flygplats
11.45 Dialog utifrån deltagarnas frågor
12.00 Avslut

Varmt välkomna hälsar Arne Smedberg


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg