2013-08-27 10:40Nyheter

Biogas Norr tipsar: Framtidsdagen BioBoden

null

Den 26 september hålls "Framtidsdagen BioBoden" i just Boden, Norrbotten. Där kommer man att diskutera hur framtiden ser ut för biogasen som fordonsbränsle. Biogas Norr kommer att hålla i ett av passen under dagen. 

Framtidsdagen BIO BODEN innefattar seminarium, workshop och frågestund gällande nutid och framtid för förnybara drivmedel. Vi kommer få höra presentationer om det politiska utvecklingsarbetet; vilka styrmedel som är på gång, vad som händer inom EU, information om produktion av förnybara drivmedel, tankställen och utvecklingen både nationellt och regionalt. Vi kommer även få höra såväl Volvos som Scanias framtidsplaner för sina fordon och förnybara drivmedel.


Under eftermiddagens workshop ska vi diskutera frågor som rör utvecklingen till förnybart inom transportsektorn. Tänkbara frågeställningar inför workshopen med frågestund: tillgång på bra fordon/arbetsmaskiner, tillgång på tankställen, ekonomin, servicen, funktionen i skilda klimat, tongångarna som stöd för tryggheten att investera i gasdrift.

Läs mer på länken här, där du även kan anmäla dig. Dagen kostar 1000 kr/person.


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg