2013-01-02 22:15Nyheter

Biogas Norr önskar Gott Nytt År!

null

Nu står vi inför ett nytt spännande år i biogasens tecken. Med detta nyhetsbrev vill vi friska upp ert minne av vad som hänt på området under 2012. Du hittar det också på vår hemsida.

Det går framåt för biogasen i norr

I Boden byggs en ny rötkammare och produktionskapaciteten ska fördubblas under 2013. I Skellefteå ökar försäljningen av fordonsgas konstant och nu säljs mer än 80 000 Nm3/månad, motsvarande nästan 90 000 liter bensin. Nya gasdrivna bussar fasas in allt eftersom och privatbilismen står för ca 20 % av försäljningen.

I Luleå fortgår arbetet med att bygga ett tankställe för fordonsgas. Efter en del upphandlingsproblem ska de nu vara på banan igen. Flera av norra Sveriges större biogasproducenter tittar på att övergå från värme- eller kraftvärmeproduktion till att istället producera fordonsgas. Att intresset är stort märks på våra seminarier, bland annat på “Biogasen och Framtiden” som vi arrangerade under Nolias Energi & miljövecka i Piteå. Se rapport från seminariet på vår hemsida!

Inom lantbruket är intresset för biogasproduktion stort. Flera småskaliga biogasanläggningar för kraftvärmeproduktion startas upp runt om i regionen, bland annat i Trångsviken utan för Östersund och Kulbäcksliden i Vindeln. Tre stycken lantbruksinitiativ, i Strömsund, Piteå och Vännäs, fortsätter samarbetet för att starta fordonsgasproduktion.

I Sundsvall avslutas projektet Biogas Mellannorrland i dagarna och beslut om biogassatsningen vid Korstaverken väntas inom kort.

BioFuel Region har startat upp projektet Färdplan Biogas AC/BD med målet att ta fram en förankrad biogasstrategi för Norrbotten och Västerbotten. Vi kommer också att arbeta med att stärka samverkan mellan drifttekniker och tjänstemän inom biogasbranschen i de 4 nordligaste länen.

Den 20:e februari 2013 genomför vi en kurs i "Biogasanvisningar 2012" i samverkan med Energigas Sverige. Se mer information och anmälan via vår hemsida. Missa inte det!

Positivt även i söder

Det finns många fler positiva signaler för biogas. GoBiGas, förgasningsprojektet i Göteborg, har beviljats EU-medel, som ett av tre stora projekt i Sverige. I Lidköping har den första flytande biogasanläggningen tagits i drift. Med hjälp av tekniken för flytande biogas minskar transportkostnaden för biogas och lönsamheten förbättras.

I Linköping startas Biogas Research Center. Genom en unik bredd och samarbete mellan företag, organisationer och akademi tas ett helhetsgrepp på biogasutvecklingen.

Flera nya gasdrivna fordon har presenterats under året, såväl småbilar som fyrhjulsdrivna och traktorer. Subarus gasdrivna fyrhjuling visades upp i samband med biogasseminariet v46 i Piteå. Valtra kommer nu börja serietillverka en gasdriven traktor. I Göteborg rullar också Sveriges första biogasdrivna bärgningsbil.  En sammanställning av alla lätta gasdrivna bilar finns på www.miljofordon.se.

Omvärldsanalys - nationellt

Regeringen har tillsatt en utredning om fossilfri fordonstrafik 2030. Vi inom branschen tror att biogasen kommer att spela en stor roll för att lyckas med detta, tillsammans med elfordon och andra biodrivmedel. Tyvärr finns inte de långsiktiga spelreglerna klara vilket gör att många tänkta biogassatsningar runt om i Sverige snubblar på tröskeln. Affärsrisken blir helt enkelt för stor att bära för en enskild företagare. Men trots bristen på långsiktiga styrmedel så ger regeringen signaler om att de tycker biogasen som förnybart drivmedel är viktigt. De satsar 280 MSEK för att utveckla bättre teknik för att göra biogasen mer lönsamt.

En annan fråga som väckt stort intresse är införandet av indirekta markeffekter (iLUC) för biodrivmedel. Förslaget som EU-kommissionen lagt innebär i korthet att biogasanläggningar som byggs från 2014 ska uppnå 60 % CO2-reduktion. Råvarorna vall och avfall får dubbel- respektive fyrdubbel-räknas i syfte att uppnå målet om 10 % förnybart i transportsektorn år 2020. Själva markeffekten beräknas på sockerrika grödor och vegetabiliska oljor där högst 5 % av biodrivmedlen får komma från dessa källor. Inga subventioner för första generationens biodrivmedel godkänns efter år 2020.

Vi på BioFuel Region tror att förändringen måste komma underifrån och att vi inte kan förvänta oss att regering, myndigheter och företag ska lösa problemen. Vi ser att styrmedlen för biodrivmedel pekar åt fel håll och att man i de beslut som tagits riskerar att cementera en 10 % lösning kring förnybara drivmedel som inte kommer att leda utvecklingen framåt. Vårt arbete och strävan blir i detta sammanhang ännu viktigare och vi på BioFuel Region ser fram emot det nya året. Tillsammans med våra medlemmar kommer vi att fortsätta vår kamp för ett mer hållbart samhälle.

Gott Nytt År önskar Anna Säfvestad Albinsson, projektledare Biogas NorrOm BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg