2014-01-07 10:00Nyheter

Biogas Norr önskar gott 2014!

null

Biogas Norrs medlemmar har varit aktiva under 2013 och här har vi sammanställt de största och roligaste händelserna och gör en blick utåt också. Vi önskar med det här att ni alla får ett riktigt gott 2014!

Bensin är väl fossilfritt – eller? Enligt en undersökning av TNS SIFO tror 22% av svenskarna att bensin och diesel är fossilfritt. Samtidigt säger IPPC att bevisen på att människan orsakar den globala uppvärmningen är starkare än någonsin. Det är skrämmande information men samtidigt så sporrar det oss att jobba vidare med biogasen som ett av framtidens alternativ till fossil energi.

Hänt i nätverket 

Om ni inte redan sett filmerna när Big Steve from England besöker Tuvans biogasanläggning – så gör det! Och visa dem för era barn, kanske är just din ungdom med i filmen! Tillsammans med Skellefteå kommun gjorde vi dessa filmer för att på ett roligt sätt nå yngre människor med våra frågor. Det resulterade i 3 filmer på Youtube som totalt fått över 15 000 visningar.

 


I början av sommaren invigdes två gårdsanläggningar för biogas – den ena i Kulbäcksliden utanför Vindeln och den andra på Frigiva Gård, utanför Luleå. Båda gårdarna har ungefär 150 kor vardera och numera är de självförsörjande på el och kraftvärme i form av biogas.

Ett antal tillstånd för ny produktion och distribution av biogas har kommit på plats. Såväl Biogas Mellannorrland, Jämtlandsgas som ett tankställe för fordonsgas i Umeå har fått sina respektive tillstånd. Dessutom pågår ytterligare tillståndsprocesser för lantbruksbaserade biogasanläggningar i både Vännäs och Piteå.  Härnösand har också tagit ett stort kliv närmare att förverkliga en unik småskalig anläggning för framställning av biogas från matavfall och avloppsslam. Biogas som ska uppgraderas till fordonsgas. Energimyndigheten bidrar med 13 miljoner. 

Tillsammans med medlemmarna i nätverket driver vi också två andra biogasprojekt; Färdplan Biogas AC/BD och Biogas Botnia. I projektet Färdplan Biogas AC/BD har vi tagit fram strategiska överväganden för biogas i Norr- och Västerbotten som nu är ute på remiss. Remisstiden är satt fram till 1 februari och vi vill ha in så många åsikter som möjligt på den! I Biogas Botnia arbetar vi också för att ta fram en biogasstrategi, tillsammans med Stormossen Oy i Österbotten. Hör några röster från projektets workshop den 7 oktober här. I november pratade vi upphandling av miljöbilar i Piteå under Energi & Miljöveckan. Vi fick lyssna till Sveriges ledande experter på området och på plats fanns även Valtras nya gastraktor som vi fick provköra. Här är några röster från seminariet

Fossiloberoende fordonsflotta? 

I december presenterades resultatet av utredningen som visar hur Alliansregeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 kan uppnås. Utredningen visar tydligt att fossiloberoende inte är någon utopi, men för att nå målet krävs ett tydligt och långsiktigt politiskt ledarskap. BioFuel Region har tillsammans med aktörer från nätverket BioDriv skrivit en debattartikel där vi utvecklar vår syn på utredningen och vad som behöver göras nu Biodrivmedel från åkergröda. 

Gödselgasstödet (metanreduceringsstödet) 

Jordbruksverkets föreslår nu att ge gödselgasstöd till lantbrukare i hela landet och inte avgränsat regionalt. Biogas Norr ser positivt på förslaget som är rättvist och minskar risken för snedvridning av konkurrensen. Enligt förslaget kommer produktion av fordonsgas att premieras särskilt. 

Förslaget om stöd till biogasproducerande lantbrukare lanserades av landsbygdsministern i samband med höstbudgeten och fick positiva reaktioner men också en hel del kritik. Medlemmar från Biogas Norr, Biogas Öst och Biogas Mitt skrev gemensamt en inlaga till Landsbygdsdepartementet där vi tryckte på vikten av att införa ett stöd men påpekade också att lantbrukare i hela landet är i behov av stödet. Synpunkterna delades även av många aktörer i biogasbranschen. I det nya förslaget har den geografiska avgränsningen till södra Sverige som nämnts justerats. Tidplanen är att stödet ska öppnas till sommaren när notifieringen är klar och att pengarna kan börja rulla ut hösten 2014.


Fosforutredningen 

Naturvårdsverkets uppdrag om Hållbar återföring av fosfor är sedan en tid tillbaka ute på remiss. Biogas Norr följer arbetet via Energigas Sverige som har har en löpande dialog med Svenskt Vatten, Avfall Sverige och LRF i det arbetet. I mitten av januari kommer de att skicka ut ett utkast på sitt svar för intern remissrunda. Remissen ska vara besvarad 28 februari. Rapporten finner ni här

Ny enhet för fordonsgas 

Under 2014 kommer samtliga stora fordonsgasaktörer att övergå till att sälja fordonsgas i kilogram istället för normalkubikmeter. Energigas Sverige kommer inom kort att publicera en handbok för att underlätta övergången. Mer information finns under tiden här

Gott Nytt 2014! 

Vi i Biogas Norr önskar er alla ett Gott Nytt År! 

Här kommer några tips på intressanta seminarier: 

  • Konferens om grönskördad rörflen till biogas – 12 februari Lycksele. Mer information här

  • Svenskt gastekniskt center, SGC, kommer ha en dag för forskare den 24-25 mars. Mer information här 

  • Biogas Botnia kommer hålla slutseminarium 18 mars i Vasa, mer information kommer senare 
  • Färdplan AC/BD håller sitt slutseminarium under våren, mer information kommer senare 
  • Innovatum håller seminarium för drifttekniker i Göteborg i oktober. Mer information kommer senare


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg