2015-12-22 07:40Nyheter

BioFuel Region önskar God Jul & Gott Nytt År

null

Klimatförhandlingarna i Paris blev enligt många en stor framgång. Det var länge sedan man kom överens om ett avtal och det behövdes för att få fokus på klimatfrågan. Nu är det företag, stater, organisationer men framförallt individer som måste arbeta för att utsläppen ska minska, för de gör de faktiskt inte. Vi måste bli mer aktionsorienterade för att lyckas.

Vi arbetar tillsammans med våra medlemmar för att minska de fossila koldioxidutsläppen och vi har skrivit under på regeringens deklaration; "Ett fossilfritt Sverige" eftersom vi delar uppfattningen att världen måste bli fossilfri och Sverige kan och bör gå före.

Under året har vi minskat våra utsläpp genom att sprida kunskap om alternativen, ha Skypemöten, cykla till jobbet, åka tåg, köra bilar med el, biogas, etanol och talldiesel. Men de stora minskningarna sker hos våra medlemmar där det bland annat byggs biogastankstationer och laddinfrastruktur förbättras på många ställen.

Sverige har haft skattebefrielse på flytande biodrivmedel och förra veckan fick vi det efterlängtade beskedet att vi får fortsätta i minst tre år med detta undantag från EU-reglerna. Det är bra för stunden men vi behöver långsiktiga styrmedel och därför fortsätter vi att kämpa för det. Detta behövs för att göra verkstad av klimatavtalet.

Nu väntar vi på 2016 då vi ser framemot följande; en massa spännande möten där människor skapar förändring, lansering av ett nytt varumärke för alla de goda initiativ som finns för nya produkter från skogen, spännande projekt med fler länder runt Östersjön, att öka insikten om hur viktigt lärande för hållbar utveckling är, att öka förutsättningarna för andelen förnybara drivmedel i våra fordon och fler laddstationer. Men först ska vi ta det lite lugnt ett par dagar.

Ha en God Jul och ett Gott nytt år

Arne Smedberg


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg