2013-12-20 15:54Nyheter

BioFuel Region önskar God jul!

null

2013 har gått i ett rasande tempo och vi har haft väldigt mycket att göra. Här sammanfattar vi årets höjdpunkter och önskar er alla en riktigt skön julledighet! 

I februari stod den klar – världens första sportsnöskoter som går på el! Elever vid Luspengymnasiet, Storuman, har under en projektperiod jobbat med att bygga snöskotern som är världsunik i sitt slag. Vi skrev om det här och här finns inslag från SVT Västerbottensnytt och P4 Västerbotten

För att nå en yngre målgrupp hade vi genom Biogas Norr och Skellefteå kommun ett samarbete med Big Steve from England. Han gjorde tre youtubefilmer om biogas som tillsammans har visats över 15 000 gånger.

Andra halvlek i Forest Refine nåddes i mars och det var då forskningsresultaten i projektet började trilla in på allvar. Via de månatliga nyhetsbreven på tre olika språk kan du läsa om projektet och nya forskningsresultat. Hösten har präglats av nära samarbeten med nya och gamla partners. Detta i form av opinionsbildning och gemensamma seminarier. Läs mer på www.forestrefine.se 

Biogas Botnia är ett gränsöverskridande projekt som ser till att vi har ett bra utbyte med Finland då det gäller biogas när det gäller erfarenheter och kunskapsutbyte. Det startade upp i april och mer om projektet finns att läsa här

BioFuel Region fyllde 10 år! Det firades i dagarna två i september. Först en föreläsning med meteorologen Pär Holmgren och middag för att nästa dag ha en seminariedag. Vi fick höra hur det var vid starten av BioFuel Region, vad som hänt med alla de gymnasiestipendiater vi haft genom KNUT-projektet och en av årets stipendiater fick presentera sitt arbete. Vi gick igenom var BioFuel Region står idag och hur vi blickar framåt. Och vi fick höra hur arbetet med FFF-utredningen, utredningen om fossilfri fordonsflotta, gått. (Mer om FFF-utredningen nedan.) 

Under hösten har sedan seminarierna avlöst varandra. Biogas Botnia hade en välbesökt workshop i oktober, vi åkte till Piteå och det som skulle varit Piteå energi- och miljövecka, v 46. Där höll Forest Refine en dag som handlade om skogen kan bidra till klimat- och energiarbetet och i så fall hur under tisdagen. Under onsdagen och torsdagen höll Färdplan Biogas AC/BD seminarium och workshop som mest fokuserade på upphandling av miljöbilar i offentliga organisationer. Båda seminarierna var välbesökta och uppskattade. 

I det internationella projektet SECRE har deltagarna från de olika länderna träffats under året och fortsatt arbetet med att ta fram en gemensam kunskapsbank. I den samlas erfarenheter från hur produktion av förnybar energi kan bidra till den lokala ekonomin. För att sprida kunskapen om detta projekt har kopplat ihop oss med nya samarbetspartners. Tillsammans ordnade vi en dag för beslutsfattare om landsbygdens villkor i Granö i oktober. 

KNUT-projektet har också varit väldigt aktivt under året. Vi har varit runt på gymnasieskolor och informerat om praktikarbeten, arbetat med att få in lärande för hållbar utveckling på teknikprogrammet och arbetat med skolledningar för att strategiskt med hållbart lärande. En gemensam kampanj tillsammans med andra aktörer för att påverka skolverket har också genomförts, mer information finns att läsa här 

Färdplan AC/BD har också under hösten tagit fram en rapport som gått ut på remiss som handlar om strategiska överväganden när det gäller biogas i våra två nordligaste län. Rapporten finns att läsa här och vi vill ha in så mycket åsikter som möjligt på den. Remisstiden går ut den 1 februari 2014. 

Vi har engagerat oss i nätverket Biodriv som arbetar för att få till en fossiloberoende transportsektor 2030. Vi vill driva på utvecklingen tillsammans med andra aktörer och ett viktigt mål är att få fram klimateffektiva styrmedel så att vi kan få till en omställning. FFF-utredningens resultat är viktigt för att få fart på utvecklingen och vi har uppmärksammat det genom en debattartikel och vi kommer att medverka i det fortsatta arbetet med att ta fram förslag på styrmedel.

Med det här vill vi önska er alla en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi ses igen 2014


Juliga hälsningar

Arne Smedberg med personalOm BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg