2015-12-11 09:07Nyheter

BioFuel Region och ett Fossilfritt Sverige

null

Inför klimatmötet COP21 30 nov-11 dec i Paris har FN tagit initiativ till en Action Agenda, för att visa hur företag, städer, kommuner och organisationer bidrar till klimatarbetet. Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige samlar regeringen svenska aktörer som vill bidra till detta och det är öppet för alla aktörer, såsom företag, kommuner, städer, organisationer, institut, investerare och nätverk, som ställer upp på den deklaration som tagits fram för initiativet. Deklarationen klargör också att aktörer som deltar ska kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

BioFuel Region är en av många som skriver under på denna deklaration eftersom vi delar uppfattningen att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete.

Tillsammans med våra medlemmar ser vi det som vår huvuduppgift att bidra till att fossila drivmedel och produkter fasas ut. Vi arbetar med att stimulera alla led i kedjan. Från råvara, produktion, fordon, infrastruktur, marknad. Vi fokuserar även på att påverka beslutsfattare för att anta långsiktiga styrmedel som gynnar det fossilfria. I detta ingår att vi arbetar med att sprida kunskap och att engagera unga människor.

År 2050 behöver västvärlden i princip ha uppnått nollutsläpp av koldioxid för att det globala två gradersmålet skall kunna nås. Detta är om mindre än 35 år. Kraven på omställning innebär stora utmaningar, men för norra Sverige utgör de också en möjlighet att leda utvecklingen och därmed stärka näringslivets långsiktiga konkurrenskraft. Att starta omställningen i tid ger lägre kostnader än att vänta till dess kraven kommer.

Vi i norra Sverige har sällsynt bra förutsättningar att lämna det fossila samhället bakom oss och vi utmanar oss själva och alla andra till att bidra till ett Fossilfritt Sverige!

Men en vecka i Paris räcker inte och inte heller alla underskrifter i världen utan det krävs eftertanke och handling av oss alla där vi i vår vardag gör något på riktigt. Vi uppmanar våra medlemmar att kontakta oss och berätta hur ni arbetar för vi vill visa att det finns många olika lösningar redan idag hos er. Vi vill sprida erfarenheter, höja kompetensnivån och peppa varandra!


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg