2019-01-08 16:22Nyheter

Att bygga laddplatser för alla

null

I november fanns det drygt 66 000 laddbara bilar i Sverige. Men hur ser vi till att de laddplatser som byggs idag blir tillgängliga för alla? Även de som har ett funktionshinder?
I Stolpe in För Stad och Lands senaste nyhetsbrev får ni först lite koll på vad som hänt i våra projekt under hösten, och sedan en fördjupning om tillgängliga laddplatser.
Trevlig läsning och god fortsättning!

Projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland SiSL fokuserar på Västernorrland och Jämtland. BioFuel Region driver projektet tillsammans med Region Jämtland Härjedalen för att stötta laddinfrastukturutbyggnaden samt öka kunskapen om e-mobilitet. Målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i Mellersta Norrland.

Här kan du läsa och ladda ner vårt första nyhetsbrev:

Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland, nyhetsbrev 1, januari 2019

(http://biofuelregion.se/2019-SiSL-Mellersta-Nyhetsbrev-nr-1/)

Projektet Stolpe in för Stad och Land Övre Norrland bygger laddstationer från Kiruna i norr till Vännäs i söder. Målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur i norra Sverige.

Här kan du läsa och ladda ner vårt senaste nyhetsbrev:

Stolpe in för Stad och Land Övre Norrland, nyhetsbrev 5, januari 2019

(http://biofuelregion.se/2019-SiSL-Nyhetsbrev-nr-5/ )


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg