2016-04-27 15:12Nyheter

Aprilnytt från BioFuel Region

null

Det är hög tid att anmäla sig till BioFuel Regions årsstämma.Den 11 maj ses vi på Sliperiet i Umeå för att hålla en kort stämma och sedan lyssna på det senaste trenderna vad gäller elbilar, göra ett studiebesök på Sliperiet samt ta del av en presentation om digitalteknik och 3D-printing av trämassa. Avslutningsvis presenterar eleverna sina hållbara gymnasieprojekt. Anmäl dig här!

Aprilvädret har verkligen levt upp till sitt rykte i år, även för oss på BioFuel Region. Vi har väntat otåligt på våren och förutom att årsstämman är på gång kan vi berätta om en islossning där förverkligande av medlemsidéer nu rör på sig rejält. Men först en bister hagelstorm.

Efter åtta år hos BioFuel Region är det nu dags för Mathias Sundin att lämna oss. Lika glada som vi är för Mathias skull, nu när han går till ett spännande jobb i Västernorrland som fokuserar på social hållbarhet, lika tråkigt är det för oss att mista en sådan kraft. Vår saknad delar vi med pedagoger och skolutvecklare i hela norra Sverige och våra samarbetspartners nationellt. Mathias har under sina år lyckats samla många olika organisationer och personer kring frågan om hur utbildningen ska få en naturlig roll i samhällsutvecklingen.

"Satsa på lärarna och deras viktiga roll i utformningen av framtidens samhälle", hälsar Mathias.

Men värmen låter inte vänta på sig. En rolig nyhet är att vi nu får nationell och internationell uppmärksamhet för det långvariga arbetet som vi bedrivit i samarbete med andra regioner i KNUT och Kunskapslänken. Utbildningsdepartementet har nominerat oss som ett av tre projekt från Sverige till ”UNESCO-priset för utbildning för hållbar utveckling 2016”.

”Kunskapslänken är ett nationellt projekt vars syfte är att genom sektorsövergripande samarbeten ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Projektet visar hur man genom att knyta samman befintliga resurser och kunskaper på nationell, regional och lokal nivå kan utveckla arbetet med utbildning för hållbar utveckling.” www.kunskapslänken.nu

Sedan har vi TransAlgae-projektet, ett resultat av medlemssamverkan under två år, som nu har beviljats projektmedel och här berättar Anna Säfvestad Albinsson mer om detta;

Tänk dig en filur som lever av avloppsvatten, koldioxid och solljus. När den växer bildas en oljerik massa som kan användas till att göra bränsle till våra bilar. Detta är vad man kan använda alger till. Bland annat finns det en speciell alg som kan dra nytta av norra Skandinaviens speciella förutsättningar med massor av minusgrader på vintern, och massor av sol på sommaren. Algindustrin är under uppväxt i stora delar av världen, och det finns flera spännande initiativ även i vår region. De aktörerna har nu gått samman i projektet TransAlgae som kommer att arbeta för att höja sin gemensamma kompetens och möjliggöra alger som en råvara till biodrivmedel, samtidigt som den renar avloppsvatten och rökgaser.

Leadpartner är Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU (Umeå), och övriga partners är BioFuel Region, Nibio (Bodö), Nattviken Invest (Härnösand), Vasa Universitet (Vasa), Yrkeshögskolan Novia (Vasa), Mittuniversitetet (Sundsvall). Projektet pågår 2016 till 2019,budgeten är 1 773 836 Euro och finansieras till största delen av Botnia Atlantica.

Forest Refine lever nu vidare i och med att vi fått klartecken för ett projekt tillsammans med Finland. Det innebär att vi tar ett steg inåt landet, närmare skogen. Mer om detta och om bioekonomi kommer i vår.


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg