2020-05-04 13:13Nyheter

Anmäl dig till BioFuel Regions årsstämma och konferens 13 maj

null

Samverkan för ett ofossilt norra Sverige

Varmt välkommen till en digital årsstämma, som vi inleder med en hälsning från medlemskommunen Nordmaling. Det blir en dag fylld av ofossila möjligheter. Mycket spännande händer just nu och det har gjort det svårt att välja vad som ska vara med på programmet.

Den europeiska gröna given (Green Deal) innebär intressanta möjligheter för oss här i norr och vi kommer också att få höra om färdplanen från Petroleum- och Biodrivmedelsbranschen. Viktiga resultat från vårt eget arbete och ambitioner med aktuella projekt kommer också att vara med på menyn.

Vi börjar med årsstämmorna som är öppna för alla och allt kommer att kunna följas via länk.

Översiktligt program

08.30 Presentation av deltagarna på stämmorna
08.45 BioFuel Regions föreningsstämma och aktiebolagsstämma. Alla är välkomna!
09.30 Konstituerande styrelsemöte. Den nya styrelsen närvarar. Övriga 30 minuters paus.
10.00 Konferensen börjar och deltagarna presenterar sig.
10.15 Nordmaling kommun hälsar välkommen
Etableringen av Nordmalingsterminalen. Conny Nordendahl, Nordmalings Kommun
10.40 Hur arbetar BioFuel Region för att utveckla bioekonomin? Magnus Matisons, BFR
11.00 Den europeiska gröna given och möjligheter för norra Sverige. Lotta Rönström, NorthSweden European Office
11.30 Laddstolpar och ökad kunskap banar väg för elfordon. Johan Lagrelius och Lena Jonsson, BFR
12.00 Lunchpaus
13.00 Petroleumbranschens färdplan för hur Sverige ska bli fossilfritt. Sofie Quant, Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet
13.50 Mer biogas! Aktuellt om biogas och våra projekt. Ida Norberg, BFR
14.05 Digitalt mingel
14.30 Avslut

Anmäl dig här senast den 8 maj så skickar vi ut en länk till mötet

Kontaktperson: arne.smedberg@biofuelregion.se

Varmt välkommen hälsar Arne Smedberg

 


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg