2017-04-25 07:54Nyheter

Anmäl dig till Bioekonomi i norr!

null

Vad har trähus, fiskfoder och biobränsle gemensamt? Alla är välkomna till vårt seminarium i Piteå den 10 maj. Anmäl dig senast den 26 april. Kostnadsfritt och gemensam buss från Umeå. Häng på!

Norra Sverige visar vägen för hur en omställning från en fossil ekonomi till en bioekonomi ska gå till. Vi får ta del av Piteås föredömliga arbete på detta område. Med skogen i fokus vill vi informera, inspirera och visa på vägar framåt. Vi i arrangerar det tillsammans med Bothnia Bioindustries Cluster och inleder med BioFuel Regions årsstämma.

Plats: Furunäset Hotell & Konferens, Belonasvängen 2B, Piteå
Dag & tid: 10 maj, kl. 10:00–16:30
Anmälan: Anmäl här dig senast den 26 april
Målgrupp: Alla intresserade av bioekonomi
Kostnad: Ingen
Samåkning: Notera i anmälan om du vill åka med i bussen som avgår 07.00 från centrala Umeå och stannar i centrala Skellefteå. Hem går bussen ca 17.00 och då ingår matsäck.


Program:

9.30 Fika, registrering

Öppen Stämma

10.00 Välkommen, Lena Karlsson Engman, ordförande BioFuel Region

10.05 Föreningsstämma

10.35 Bolagsstämma BFR


Seminarium

11.00 Bioekonomins betydelse för Piteå, Anders Lundkvist, vice ordf. kommunstyrelsen Piteå

11.15 Introduktion till Bioekonomi, Magnus Matisons, BioFuel Region

11.30 Genombrott för flerfamiljshus i trä, Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks Bygg

Lindbäcks visar vägen till ökat träbyggande med en storsatsning på industriell tillverkning av flerfamiljshus i Piteå.I dag byggs ca 3 000 lägenheter per år i trä, men prognoser för framtiden pekar på uppskattningsvis 10 000 lägenheter.

Byggsektorn släpper ut cirka 10 miljoner ton koldioxid per år, i princip lika mycket som samtliga personbilar. Själva byggprocessen står för ungefär hälften, där största delen är kopplad till materialval. Upphandling med ett livscykelperspektiv på skalets klimatpåverkan kan stärka denna bransch och ge ökad sysselsättning och klimatnytta.

12.00 Lunch

13.00 Flaggskepp bioraffinaderi, Magnus Hallberg, RISE Processum

Produktion av en miljon ton textilcellulosa i Domsjö fabriker Örnsköldsvik tillsammans med ytterligare flertalet biobaserade produkter; fiskoder av protein, gröna kemikalier, biodrivmedel, lignosulfonat och biogas.

13.30 Förnybara fordonsbränslen från skogsindustrins sidoströmmar, Lars Stigsson, Suncarbon

Idag producerar Sunpine i Piteå talldiesel från massabrukens tallolja. HVO diesel är nu det dominerande biobränslet i Sverige men för en framtida expansion behöver råvarubasen utvidgas och en mycket intressant råvara är lignin från våra massabruk. Ett träd innehåller ca. 2% tallolja men det innehåller 30% lignin.

14.00 Slurry Hydro Cracker vid RISE ETC, Magnus Marklund, RISE ETC

Ny pilot och stärkt testbäddsmiljö för uppgradering av förvätskade biomaterial invigs inom kort i Piteå.

14.15 Fika med utställning

14.45 Klustersamverkan inom en skogsindustriell värdekedja, Ulf Westerberg, Piteå Science Park

Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC) skall verka för innovation inom regionens skogliga värdekedja och därmed steg mot kommersialisering av nya material och produkter. Detta kan omfatta såväl mer grundläggande FoU, som testbäddar och demonstrationsanläggningar, för att på sikt möjliggöra kommersiella anläggningar.

15.15 Skogsskötsel för ökad tillväxt i skogen, Hans Winsa, Sveaskog

Vår skog växer långsamt men med hjälp av tillväxtbefrämjande åtgärder kan vi få fram mer råvara för en växande bioekonomi. Ska vi ha ett tillväxtmål i skogen?

15.45 Bioekonomisk tillväxt möjligheter och hot, Magnus Matisons, BioFuel Region

16.00 Paneldiskussion

16.30 Avslutning


Varmt välkommen!


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg