2019-11-05 14:57Nyheter

Algae biomass for a sustainable future

null

In the beginning of September, the TransAlgae project has held its final seminar at SLU in Umeå. The event gathered many algae experts from Sweden, Finland, Norway, Portugal, Italy, Latvia, and representatives from the financing authority together with the other skilled participants from Sweden. They contributed to make it an interesting day. The already extensive network of TransAlgae was widened once again. 

Here you can find a summary in the form of Newsletter No 7.

Find more about the project at our TransAlgae webpage!

Contact:
Francesco Gentili, SLU, francesco.gentili@slu.se
Barbro Kalla, BioFuel Region, barbro.kalla@biofuelregion.se


Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar åtta personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson
Lena Jonsson
Projektledare
Lena Jonsson
Magnus Matisons
Projektledare Bioekonomi
Magnus Matisons
Johan Lagrelius
Projektledare
Johan Lagrelius
Barbro Kalla
Kommunikatör och projektledare
Barbro Kalla
Arne Smedberg
VD BioFuel Region
Arne Smedberg
Ida Norberg
Projektledare
Ida Norberg