2023-05-23 11:19Nyheter

20 år med BioFuel Region!

Studiebesök på SEKAB från 2023 års årstämma för BioFuel Region.Studiebesök på SEKAB efter BioFuel Regions årsstämma.

BioFuel Region höll sin årsstämma och 20-årsjubileum i Örnsköldsvik i maj. Andreas Jansson, ordförande för samhällsbyggnadsnämnden i Örnsköldsvik, hälsade välkommen och berättade om många av de satsningar som är på gång i staden, såsom gröna initiativ inom industrin, hållbar stadsbyggnad, laddinfrastruktur och hållbart resande. Efter detta hölls förenings- och bolagsstämman följt av den konstituerande stämman. Gäster var välkomna både på plats och digitalt, och genom att blicka tillbaka på historien, ta en titt på dagens läge och fundera på framtiden kunde vi konstatera att det har hänt och händer mycket inom områdena hållbara transporter och utvecklad bioekonomi. Lars Eidenvall från Kairos Future avslutade förmiddagen med en framtidsspaning och eftermiddagen ägnades åt studiebesök på SEKAB.

Temat för dagen var "projekt kommer och går men nätverk består", ett passande namn när Eva Fridman blickade tillbaka och kunde konstatera att politikens och projektens roll för att främja hållbara drivmedel har utvecklats kraftigt under de senaste två decennierna. Tidigare var "peak oil" och motstånd från skogsindustrin på agendan, och det fanns en bild av svensk skog som något som existerade utanför EU:s regler och ramar. Under BioFuel Regions 20 år har vi fått följa med på en resa från gröna investeringsprogram och lokala initiativ till dagens EU-politik med "Fit for 55" som sätter agendan kring hållbara drivmedel. Tillsammans med satsningar på Fossilfritt Sverige, reduktionsplikt, bonussystem och bioekonomiutredning har politiken bidragit till stora förändringar inom branschen. 

Andreas Jansson, ordförande för BioFuel Region, hälsade välkommen.

Andreas Jansson hälsade välkommen till Örnsköldsvik kommun.

För BioFuel Region har förändringarna inneburit en mobilisering från en tid med konsulter i olika arbetsgrupper, medial granskning och ekonomiska utmaningar till dagens nio anställda, flertalet projekt och medlemsfinansiering och medlemsnytta som utgångspunkt, enligt VD Arne Smedberg. Ida Norberg, Magnus Matisons och Johan Lagrelius gav oss en inblick i hur våra kärnområden ser ut idag; alltifrån våra viktiga nätverk, hur BioFuel Region rör sig över gränser både geografiskt och mellan organisationer och tar upp frågor som annars lätt faller mellan stolarna. Det kan handla om allt från tillgänglig laddning för elfordon och ökad laddinfrastruktur i norr till en mer cirkulär och breddad syn på bioekonomi. Vi lyfter och nyanserar även bilden av skogens roll i den gröna omställningen och tar alltid de regionala perspektiven.

Vi avslutade stämman med en tankeväckande presentation av Lars Eidenvall, från Kairos Future, som tog oss på en resa in i framtiden. Han talade om paradigmskiftet från vårt nuvarande industriella samhälle 2.0 till en cirkulär informationsbaserad ekonomi, där källkritik och förmågan att hantera artificiell intelligens blir alltmer viktigt. Vi fick veta mer om hur den tekniska utvecklingen kommer att påverka samhället, med ökat fokus på tjänster, hållbar cirkularitet och biobaserad ekonomi. Lars berättade även om de olika generationerna, bland annat om den yngre generationen Z som värderar grundläggande värden som meningsfulla arbeten, stabilt boende, familj, natur, grönområden och sociala sammanhang högst.

Det är upp till oss att förverkliga en sådan ljus och hållbara framtid; en passande övergång till vårt studiebesök på SEKAB, där de på ett hållbart vis producerar kemikalier som används i allt från lim till textiler. Efter en intressant rundvandring och inblick i företagets historia och framtida utveckling, avslutade vi dagen.  

Missade du att vara med eller vill återuppleva stämman i efterhand? Vi har tre filmer från dagen; Stämman, BioFuel Region 20 år och Lars Eidenvalls framtidsspaning.

Ni hittar dem dem här: Biofuel Regions årsstämma 2023

Stort tack till alla ni som var med och bidrog under dagen! 


Ämnen: medlem

Om BioFuel Region

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Vi bidrar till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att initiera, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar nio personer i Umeå.


Kontaktpersoner

Hanna Olovsson
Projektledare
Hanna Olovsson