2018-08-23 07:10Pressmeddelande

Svensk kampanj kring återanvändning utsedd till världens bästa

Det är smart och coolt att laga, låna och återanvända. Det är ett budskap som nu vunnit internationellt erkännande genom ISWA Communication Award. Avfall Sveriges kampanj lyfter frågan om förebyggande av avfall och en hållbar konsumtion på ett kreativt sätt.

– Avfallshanterare världen över noterar ökande avfallsmängder och att mycket av det som slängs skulle kunna återanvändas. Att det var en kampanj om återanvändning som vann visar att branschen inser nödvändigheten av att ändra livsstil och hushålla bättre med resurserna, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef för Avfall Sverige.

Det är den internationella avfallsorganisationen ISWA som nu utsett Avfall Sveriges Miljönärs-kampanj till världens bästa. De samlar varje år in bidrag från sina 43 medlemsländer.

Juryn lyfte bland annat fram kampanjens bildspråk, med annonser utformade som ”vanliga” modeannonser, och att kampanjen genom konkreta exempel visar att det varken är dyrt eller tråkigt att konsumera mer hållbart.

– Klimat- och miljöfrågorna är i fokus och vår egen konsumtion spelar roll. Det är det vi vill uppmärksamma i kampanjen som ska stimulera till ett ändrat beteende med mer inslag av att laga, låna och återanvända, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist. Det är nödvändigt för att på sikt minska avfallsmängden och belastningen på miljön. 

Kampanjen har vuxit fram utifrån Avfall Sveriges vision: ”Det finns inget avfall”. Den genomförs tillsammans med kommunmedlemmarna, vilket ger en god spridning både nationellt och lokalt – en förutsättning för att kunna påverka såväl beslutsfattare som medborgare, menar Anna-Carin Gripwall.

Kampanjens grundidé är att hjälpa folk att slänga mindre och budskapet är att det är smart och coolt att laga, låna och återanvända. Eftersom den unga målgruppen är särskilt mottaglig för ekonomiska argument passar ordleken Miljönär extra bra. Kampanjen visar cirkulär ekonomi i praktiken och uppmärksammar lokala initiativ för hållbar konsumtion, genom att verksamheter där det är möjligt att laga, låna och återanvända prylar får en märkning; exempel är skomakare, skräddare, Myrorna, verktygspooler och Tradera. Sajten miljönär.se visar en Sverigekarta över hållbara verksamheter.

Målet är att öka kunskapen och intresset för frågan, att minska mängden avfall och göra hållbar konsumtion till en god vana. Målet är också att vi alla ska ta ett första steg mot en beteendeförändring. Det kan innebära att lämna till eller köpa second hand, att planera matinköpen för att minska matavfallet eller att helt enkelt äta upp maten.

För mer information, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tfn 070-662 61 28

https://www.iswa.org/home/news/news-detail/article/-bd1b8050e2/109/

https://miljönär.se

www.avfallsverige.se

Fakta Miljönär

Målgrupp: Samhällsintressenter nationellt och lokalt.
Män och kvinnor 18-30 år. De flyttar hemifrån, bildar familj och står inför förändringar i sin livsstil då de konsumerar mycket.

Budskap Bli Miljönär - Bra för plånboken. Och för miljön!

Målsättning Att minska avfallsmängden och göra hållbar konsumtion till en vana. 

Byrå: Market Navigators, http://www.market-navigators.comOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.