2020-05-28 06:30Pressmeddelande

Pressinbjudan – Avfall Sverige bjuder in till digitalt årsmöte

Den 2 juni håller Avfall Sverige en digital årskonferens. Runt 300 personer samlas på webben för att höra mer om dagsläget och diskutera aktuella frågor för svensk avfallshantering. 

På grund av rådande läget med Corona-viruset tvingas Avfall Sverige banta det planerade årsmötet som skulle hållits i Malmö den 2–3 juni. Valda delar ur programmet kommer att genomföras och sändas digitalt istället, tisdagen den 2 juni, kl. 09.00–12.00. 

Program

9.00–9.10      Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte

9.10–9.40      Ge avfallshanteringen plats i samhällsplaneringen! 
Avfallsfrågorna kommer ofta in för sent i planprocessen. Konsekvenserna blir sämre avfallslösningar och höga kostnader. En ny vägledning från Avfall Sverige om avfallets plats i samhällsplaneringen presenteras.

9.40–10.10    Vi kan åstadkomma mer om företag och kommuner samarbetar
Från den 1 januari 2021 ska de nya reglerna om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar börja tillämpas. 

10.20–10.45   Ett gemensamt skyltsystem – nu händer det! 
Ett av Avfall Sveriges största utvecklingsprojekt och bidrag till det cirkulära samhället presenteras: det samnordiska systemet för terminologi, symboler och färger. 

10.45–11.00    Utdelning av pris till Bästa avfallskommun samt Avfall Sveriges stipendier 
Därefter hålls Avfall Sveriges årsmötesförhandlingar, medlemmarnas yttersta möjlighet att påverka Avfall Sverige: 

11.00–12.00    I brännpunkten: Aktuella frågor och Avfall Sveriges framtid – Avfall Sveriges årsmötesförhandlingar

Läs mer på http://konferens.avfallsverige.se

Varmt välkomna att delta! Anmälan sker via e-post till Petra Kvist Carlsson, petra.carlsson@avfallsverige.se, ange namn, organisation, e-postadress och telefonnummer.  Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall

Relaterad media