2019-11-22 08:42Pressmeddelande

Fler vill lappa och laga, köpa second hand och hyra kläder

Jämfört med förra året har andelen svenskar som kan tänka sig att lappa och laga sina kläder ökat. Fler kan tänka sig att hyra kläder och att köpa mindre mängder textilier. Fler anger att de köper begagnade kläder. Det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket genomfört.

Resultaten från den nya konsumentundersökningen där 1000 personer medverkat och som jämförts med en tidigare genomförd undersökning från 2018 visar bland annat:

  • att nästan fyra av tio kan tänka sig att hyra eller låna kläder och nästan tre av tio anger att de lånar, delar eller hyr kläder ofta eller ibland

  • drygt sju av tio kan tänka sig att köpa mer second hand och drygt hälften anger att de i någon utsträckning köper begagnade kläder

  • drygt nio av tio kan sköta om sin kläder bättre och laga när det är möjligt och fler anger att de använder sina kläder längre.

̶ Det vi nu ser i den nya konsumentundersökningen är ett systemskifte i hur vi svenskar konsumerar kläder. Tidigare har vi varit väldigt ointresserade av att hyra kläder jämfört med hur det ser ut i andra länder, berättar Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Konsumentundersökningen ingår som en del i ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Konsumentverket och Kemikalieinspektionen där myndigheterna tillsammans genomför informationssatsningen #textilsmart med tips och råd för en mer hållbar textilkonsumtion.

Onödig textilkonsumtion
Även Avfall Sverige gör regelbundna undersökningar av svenskarnas konsumtion. Den senaste undersökningen (våren 2019) visar att hälften av svenskarna inte använder stora delar av sin garderob och att en femtedel av kvinnorna handlar ett plagg som de egentligen inte har ett behov av, varannan månad eller oftare, något som leder till dåligt samvete och klimatångest. Men beteendemönstret håller på att förändras. När samma fråga ställdes för något år sedan svarade ungefär hälften av kvinnorna att de handlar plagg som de inte behöver

̶ Den onödiga klädkonsumtionen är oroväckande av flera skäl. Förutom en tunnare plånbok innebär det stor miljöpåverkan. Det krävs stora resurser att producera textilier så det faktum att intresset för onödig spontanshopping har minskat är en bra nyhet, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige.

Europa minskar avfallet 16 – 24 november
Just nu genomförs kampanjen Europa minskar avfallet den 16 – 24 november för att sprida kunskap om hur man bäst kan minska sitt avfall genom att bland annat handla mer medvetet och förlänga livslängden på kläder. Naturvårdsverket genomför olika aktiviteter med Avfall Sverige för att stötta kommuner i kommunikationen till sina medborgare om hållbar konsumtion och om att förebygga avfall med #textilsmart som exempel.

Läs mer

För ytterligare information, kontakta:

Yvonne Augustsson, handläggare Hållbarhetsenheten Naturvårdsverket, 010-698 10 10, yvonne.augustsson@naturvardsverket.se

Anna-Carin Gripwall, Kommunikationschef Avfall Sverige, 040-35 66 08, acg@avfallsverige.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.