2021-06-01 13:13Pressmeddelande

Falun åter i topp som bästa avfallskommun

Efter förra årets bronsplats tog Falun steget upp till förstaplatsen som årets avfallskommun, med ett sammanvägt index på 92,4 poäng av 100 möjliga. Nöjda kunder, höga miljövärden gällande förnybara drivmedel och nyttjande av matavfall som resurs bidrog till placeringen. 

- Falun har låga mängder restavfall per person. Det beror bland annat på att faluborna är duktiga på att sortera ut förpackningar till materialåtervinning så att små mängder hamnar i restavfallet, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige. 

Falun har nöjda kunder och höga värden gällande miljö. De har ett högt nyttjande av matavfallet som resurs i form av biogödsel och biogas. 

- Jag är otroligt glad att Falun har tagit hem priset som bästa avfallskommun och det är något vi har gjort tillsammans med faluborna. Vi har satsat mycket på skolinformation, från förskola till gymnasium och det ser vi som en väldigt viktig pusselbit för framtiden. Vi jobbar också mycket med våra återvinningscentraler, med bemötande, med att öka återbruket och har precis infört ”töm säcken”, berättar Micael Grandin, produktchef Återvinning på Falu Energi och Vatten.

Det är inte första gången Falun steg upp som vinnare i årets avfallskommun. Falun vann det allra första priset som delades ut 2013. 

På andra plats kom Ängelholms kommun och på tredje plats fjolårets vinnare Kristianstad kommun. 

Priset delas ut för nionde året och har tidigare tilldelats bland annat Kristianstad, Ängelholm, Uddevalla, Trollhättan och Lund. Underlaget har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2020.

Beräkningen görs utifrån ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden; Förebyggande och avfallsmängder, Återvinning av material och matavfall, Miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt Kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Mer statistik kring avfallshantering i Sverige presenteras i Svensk avfallshantering som publiceras i slutet av juni.

 Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall
Jenny Westin
Rådgivare för statistik och avfallstaxor
Jenny Westin

Relaterad media