2019-11-15 08:45Pressmeddelande

Europa minskar avfallet – igen

I morgon går startskottet för 2019 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 16 och 24 november anordnas tusentals klimatsmarta aktiviteter runt om i Europa.

I Sverige arrangeras allt från containermingel till modeutmaningar och återbruksfester.

– Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av vår konsumtion och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet. För Avfall Sverige och kommunerna är att förebygga avfall en prioriterad fråga, det visar inte minst vår vision ”Det finns inget avfall”, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Som en del i Europa minskar avfallet kommer Avfall Sverige, tillsammans med Naturvårdsverket, anordna ett seminarium om hur kommunerna kan arbeta med textilsmart konsumtion: Textilsmart kommun. Detta är också en del i Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om att informera konsumenter om textiliers miljö och hälsopåverkan och ge tips och råd om mer hållbara val. 

– Genom att efterfråga och välja mer hållbart producerade textilier och använda kläder och hemtextilier längre tid kan konsumenter minska påverkan på miljön och klimatet både globalt och i Sverige, säger Rebecca Uggla, handläggare på Naturvårdsverket. Kommunerna har en viktig roll att nå sina medborgare med information om hur de kan minska sitt avfall. 

– Avfall Sverige driver tillsammans med kommunerna sedan flera år kampanjen Miljönär-vänlig som uppmanar till att laga, låna och återanvända. Textilier står idag för en stor del av vår miljöpåverkan och kan vi konsumera textil med ”miljönär-andan” och hyra, laga, låna eller återanvända i stället för att köpa nytt har vi kommit en bra bit på vägen att bli textilsmarta, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. 

Syftet med Europa Minskar Avfallet är att inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande genom att visa upp konkreta exempel på aktiviteter som leder till minskat avfall. Mellan den 16 och 24 november kommer över 16 000 aktiviteter att anordnas runt om i Europa. 

Här hittar du alla aktiviteter i Europa 

Om Europa minskar avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Avfall Sverige är sedan starten nationell samordnare.

För mer information, kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, tfn 040-35 66 08, 070-662 61 28

Rebecca Uggla, handläggare Naturvårdsverket, 010-698 14 38


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.