2023-12-01 10:14Pressmeddelande

Byggare blev Årets Förebyggare

Prisutdelning till Klimatarena Stockholm i kategorin Årets förebyggarePrisutdelning till Klimatarena Stockholm i kategorin Årets förebyggare

Klimatarena Stockholm utsågs vid Återvinningsgalan den 30 november till årets bästa initiativ för att förebygga avfall. De skapar möjligheter att effektivisera och strukturera samverkan för att öka takten på klimatomställningen i Stockholms län.

Klimatarena Stockholm har skapat en plattform för samarbete mellan länets företag, offentliga aktörer och akademi för en klimatdriven verksamhetsutveckling. Här kan företagare, forskare och tjänstepersoner få inspiration och stöd att hitta lösningar för minskad klimatpåverkan. Fokus ligger på återbruk av byggmaterial.

Ett konkret exempel är den grupp fastighetsägare som nu planerar för ett mellanlager som ska säkerställa utbudet av återbrukat byggmaterial. Ett annat är arbetsgruppen för cirkulär planering där arkitekter, kommuner, fastighetsägare, entreprenörer och akademi samarbetar för att främja cirkulärt byggande i tidiga skeden.

Motiveringen lyder:

Priset i kategorin Årets Förebyggare tilldelas en person eller företag/verksamhet/organisation eller kommun som i praktiken kan visa att det är möjligt att förebygga uppkomsten av avfall. Årets Förebyggare ska vara ett bra exempel på hur uppkomst av avfall kan förhindras, det ska vara praktiskt genomförbart och ska också kunna tjäna som inspiration för andra att arbeta avfallsförebyggande.

Klimatarenan är ett initiativ av Region Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond.

Vid Återvinningsgalan prisades ytterligare sju aktörer inom avfallsbranschen för fina insatser under året, läs mer här.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall