2024-01-22 12:00Pressmeddelande

Brev till klimat- och miljöministern: Romina, nu stoppar vi fulplasten

Namnunderskrifter16 000 namnunderskrifter mot fulplast

Som du vet har ett stort antal personer under 2023 engagerat sig för att stoppa fulplasten – alltså den plast som inte kan återvinnas. Och det finns gott om den, bara 8 procent av plasten som säljs i Sverige återvinns till ny plast.

Som miljö- och klimatminister har du ansvar för denna fråga men vi är många fler som vill bidra med förslag för att få till en ändring: 16 000 personer har skrivit under Avfall Sveriges upprop för att stoppa fulplasten. 

Det finns flera lösningar som bidrar till att stoppa fulplasten:

  • Förbjud vissa engångsprodukter och ersätt plast med hållbart material där det är möjligt: Det minskar mängden plast.
  • Minimera antal plasttyper, från dagens hundratals till cirka tio: Det gör det möjligt att återvinna mer.
  • Undvik blandmaterial i samma förpackning: Det gör det enkelt att återvinna.
  • Förbjud farliga ämnen i plast: Det gör det säkert att återvinna.
  • Ställ krav på återvunnen plast i nya produkter: Det skapa en efterfrågan och marknad för återvunnen plast.

Dessa fem åtgärder leder till minskat uttag av fossil råvara, minskad energiförbrukning, bättre resurshushållning och inte minst minskade klimatutsläpp. Några av dem har prövats av andra länder inom EU, vilket visar att det är fullt möjligt att genomföra.

Vi bidrar gärna med att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi och för att Sverige ska kunna nå klimatmålet om netto noll utsläpp 2045. Avfall Sverige och Sveriges 290 kommuner arbetar intensivt för att minska mängden plast som går till energiåtervinning. De nya anläggningarna för att sortera plast innebär förbättringar, men det krävs också stora förändringar hos de som designar och producerar plastprodukter. Vi måste därför få med tillverkarna på tåget. Du, Romina, kan se till att skapa förutsättningar för att få bort fulplasten. De fem åtgärderna som vi listar är en bra början, men mer måste göras. Vi hjälper dig gärna i det arbetet.

Faktaruta

Fulplast är all plast som inte kan återanvändas eller återvinnas, vilket leder till förbränning och koldioxidutsläpp. Det handlar till exempel om att det finns hundratals olika sorters plast, att plasten innehåller farliga kemikalier och att den designas med klisterlappar som är svåra att tvätta bort. Det inkluderar också onödig plast som cigarettpaketens omslag och plast runt tidningar.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Tony Clark
Vd
Tony Clark