2018-01-26 09:12Pressmeddelande

Branschens bästa prisade på Återvinningsgalan

Av de 21 nominerade var det sju som knep priserna i årets upplaga av Återvinningsgalan. Galan arrangerades för nionde gången av tidskriften Recycling, i samarbete med Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Årets Förebyggare blev Ivana Kildsgaard, LINK arkitektur/100-gruppen, en plattform för samarbete kring återbruk inom inredningsbranschen. Priset är instiftat av Avfall Sverige.

Återvinningsgalan arrangeras för att premiera innovationer, investeringar, personliga insatser eller produktförbättringar inom branschen, och lyfta de personer och företag som under året visat på extraordinära prestationer. Här är listan över årets pristagare:

  • Årets Förebyggare blev Ivana Kildsgaard, LINK arkitektur/100-gruppen, en plattform för samarbete kring återbruk inom inredningsbranschen. Priset är instiftat av Avfall Sverige och prisutdelare var Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholm, och Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.
  • Årets Återanvändare blev Godsinlösen GIAB, cirkulär skadereglering kring skadat gods från försäkringsbranschen.
  • Årets Återvinningsanläggning blev Biokol, framställning av biokol från trädgårdsavfall. Stocholm Vatten & Avfall/Fortum
  • Årets Avfallsbehandlare blev Stena Nordic Recycling Centre, återvinner bilar till 95 %.
  • Årets Återvinningskommun blev Lund.
  • Årets Opinionsbildare blev Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige.
  • Årets Specialpris gick till Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood.

Executive Forum är ett förevenemang till Återvinningsgalan. Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist deltog där tillsammans med bland andra Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna, Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholm, Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson C samt Maria Malmer Stenergard, miljöpolitisk talesperson M.

http://www.100gruppen.se

För mer information kontakta Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.seOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.