2023-05-25 05:26Pressmeddelande

Avfallsbranschen samlas för två dagar om högaktuella ämnen

Kalmar slott

Den 30–31 maj håller Avfall Sverige årskonferens med utställning i vackra Kalmar. Cirka 600 personer samlas då för att höra mer om kommunernas övertagande av insamlingsansvaret för förpackningsavfall, avfallshierarkins utveckling de närmsta åren och en utblick på den nationella och europeiska arenan kring vad som i övrigt händer inom avfallsområdet.

Årsmötet bjuder på avfallsbranschens största utställning och möjligheter att nätverka och mingla med kollegor från hela landet. Konferensen inleds med sedvanlig årsstämma och fortsätter sedan med aktuella inspel från branschen och politiken samt fakta och inspiration.

Konferensen lyfter aktuella avfallsfrågor, inte minst kring kommunernas nya uppgift att samla in förpackningsavfall, som innebär en stor omställning. Vi ger en statusuppdatering kring detta, talar om kommunikation och styrmedel, bland mycket annat. Vi blickar ut på den nationella och europeiska arenan, bland annat med hjälp av Formas, Naturvårdsverket, Klimatpolitiska rådet och en EU-journalist. Under konferensen koras också årets Bästa avfallskommun och stipendier delas ut.

Detta och mycket annat kommer tas upp under Avfall Sveriges årsmöte med Kretslopp Sydost som värd. Se hela programmet

Media är välkommen att bevaka konferensen i Kalmarsalen och utställningen på planen utanför.


Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall