2021-05-28 06:34Pressmeddelande

Avfallsbranschen samlas för två dagar om högaktuella ämnen

Den 1–2 juni håller Avfall Sverige årskonferens med utställning – allt digitalt. Drygt 300 personer samlas då för att höra mer om kommunernas roll i dag och i morgon, en ny politisk spelplan, framtiden, hållbara verktyg och Sverige i världen.

Vi kommer bland annat få höra Lena Micko, civilminister, prata om kommunernas roll och ansvar för en hållbar utveckling, Avfall Sveriges ordförande Lasse Stjernkvist prata om hur kommunerna kan skapa den cirkulära ekonomin. Dessutom kommer historikern och författaren Gunnar Wetterberg prata om återvinningens mästare.

Det kommer också bli en utblick i världen där bland annat en representant från UNDP kommer prata om varför svensk avfallshantering är så inspirerande för resten av världen. Vi får också praktiska exempel kring hur svenska kommuner bidrar till ett hållbart samhälle globalt.

Detta och mycket annat kommer tas upp under Avfall Sveriges årsmöte. Se hela programmet: https://www.avfallsverige.se/utbildning/konferenser/arsmotet/program-arsmotet-2021/

Media är välkommen att bevaka konferensen och utställningen.Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Gripwall
Kommunikationschef
Anna-Carin Gripwall

Relaterad media