2022-06-10 06:56Pressmeddelande

Avfall Sverige förstärker delegation för cirkulär ekonomi

Regeringen har förordnat Avfall Sveriges vd, Tony Clark, att ingå i delegationen för cirkulär ekonomi.

– Jag är mycket hedrad över att få uppdraget att ingå i delegationen. Övergången till en cirkulär ekonomi är en av de viktigaste frågorna i dag och det räcker inte att olika sektorer gör sina respektive delar – vi måste jobba tillsammans. En av Avfall Sveriges viktigaste uppgifter är att samverka med beslutsfattare, näringsliv och akademin. Här är delegationen för cirkulär ekonomi ett viktigt nav, säger Tony Clark.

En hållbar resursanvändning är en förutsättning för en socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Avfall Sverige antog visionen ”Det finns inget avfall” redan 2010 och förstärkte då arbetet med att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökade avfallsmängder.

Det är en utmaning att bryta samhällsnormer, teknologi, och regelverk som både medvetet och omedvetet kan blockera framväxten av nya innovativa lösningar eller arbetssätt. I detta arbete vill Avfall Sverige medverka:

– Jag ser fram emot arbetet i delegationen och hoppas kunna bidra med gedigna kunskaper och erfa-renheter från att arbeta med avfalls- och cirkulära frågor nationellt, gentemot EU och som rådgivare åt FNs utvecklingsprogram UNDP, säger Tony Clark.

Om delegationen:
Delegationen för cirkulär ekonomi inrättades 2018 och är ett rådgivande organ som tillsätts av regeringen. Delegationen ska bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi, och synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi.

Delegationen består av åtta ledamöter från företag, organisationer och forskarvärlden samt en ordförande, Åsa Domeij.Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.


Kontaktpersoner

Tony Clark
Vd
Tony Clark