2019-04-25 11:50Nyheter

”Skatt på avfallsförbränning ökar inte återvinningen”

Replik i DN Debatt den 24/4 på debattinlägg av Gunnar Eriksson i DN Debatt den 19/4.

Gunnar Fredriksson menar att det krävs en skatt på avfall till förbränning för att Sverige ska kunna vara en förebild för en cirkulär ekonomi. Vi, och många med oss, anser att han har fel och att det finns en mängd bättre och mer träffsäkra styrmedel än en skatt. Det skriver Erik Thornström, Energiföretagen Sverige och Klas Svensson, Avfall Sverige i en replik på DN Debatt.

Läs hela repliken härOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.