2020-10-13 07:20Nyheter

Regeringens gröna skatter är ett hafsverk

Debattartikel i Aktuell Hållbarhet den 12 oktober

Den gröna skatteväxlingen har goda intentioner att låta förorenaren betala. Men i praktiken har flera av de nya skatterna visat sig både styra fel och ha akuta tillämpningsproblem. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med Energiföretagen Sverige.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet.Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.