2020-05-07 09:06Nyheter

Producentansvar er i sig selv en tom skal

Debattartikel i danska Altinget den 6 maj 2020

Sverige har producentansvaret på emballager fejlet. Vi risikerer, at det gentager sig i Danmark, hvis ikke kommunerne får en nøglerolle, og ansvaret pålægges alle aktører i produktionskæden. Det skriver Dansk Affaldsforening tillsammans med Avfall Sverige i danska Altinget.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhetOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.