2022-02-09 11:21Nyheter

”Kommunerna tar visst sitt ansvar för byggavfallet”

Replik i Dagens Samhälle den 9 februari 2022

Kommunerna tar visst sitt ansvar för bygg- och rivningsavfallet genom en rad nya initiativ. Men det krävs också mer samarbete med byggbolagen för att skapa verklig cirkularitet, skriver Avfall Sverige.

Läs hela repliken härOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.