2021-04-15 06:43Nyheter

”Kommunerna ingen broms för företagens avfallsåtervinning”

Replik på debattartikel i DN den 14 april 2021

Regeringens särskilda utredare av frival hävdar på DN debatt att ”det kommunala monopolet” bromsar företagens avfallsåtervinning. Det stämmer inte. Vad som hamnar i soppåsen handlar inte ytterst om vem som hämtar avfallet – utan vad som läggs däri. Det skriver Avfall Sverige i en replik i DN. 

Läs hela repliken härOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.