2021-11-23 06:08Nyheter

”Hållbar förpackningsinsamling i sikte – men än finns det mer att göra”

Debattartikel i Dagens Samhälle den 23 november 2021

Att kunna lämna sitt avfall där man bor i stället för att behöva köra i väg med det till återvinningsstationen ger betydligt mer material till återvinning. Men flera frågor som är vitala för den cirkulära ekonomin väntar ännu på ett avgörande från regeringens sida, skriver Tony Clark vd för Avfall Sverige.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet

 Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.