2020-10-06 05:46Nyheter

Dubbla signaler i budgeten

Debattartikel i Altinget den 6 oktober

Ambitionen i regeringens budget är god, men det finns flera frågetecken. För de avgörande områdena avfall, energi och vatten krävs det både mer långsiktighet och ett bättre helhetsgrepp. Det skriver Avfall Sverige tillsammans med Svenskt vatten, Energigas Sverige och Energiföretagen i Altinget. 

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet



Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.