2019-09-19 13:04Nyheter

”Det ligger inte enbart på offentlig sektor att skapa förändring”

Replik/debattartikel i Altinget 19 september 2019

Vi måste förebygga avfall för att möta kommande resursbrister och klimateffekter. Men kommunerna sitter inte med armarna i kors. De gör redan ett viktigt arbete för att minska och förebygga avfall, skriver Avfall Sveriges i Altinget som en replik på debattartikeln "Offentlig upphandling måste klimatanpassas" som publicerades den 13 september i Altinget. 

Läs hela Avfall Sveriges debattartikel här.Om Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.