2022-02-08 05:35Nyheter

Det är inte avfallsförbränningsanläggningarna som producerat plasten

Replik i Aktuell Hållbarhet den 7 februari

Göran Finnveden förstår inte de svårigheter som de svenska anläggningarna för energiåtervinning drabbats av. Finnvedens käpphäst – men som han undviker att nämna i sitt debattinlägg – är att hellre lägga plastavfallet på deponi än att energiåtervinna det. Det är lika huvudlöst som det låter, skriver Klas Svensson på Avfall Sverige och Raziyeh Khodayari på Energiföretagen.

Lär hela Avfall Sveriges och Energiföretagens replikOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.