2021-06-01 05:40Nyheter

Brottslig avfallsverksamhet måste stoppas – men regeringen missar målet

Debattartikel i Altinget den 1 juni 2021

Många av de svagheter som regeringens promemoria uppvisar hade kunnat undvikas om förslagen arbetats fram i samverkan med branschens aktörer. Avfall Sverige tillsammans med Återvinningsindustrierna ger tre förslag, i en debattartikel i Altinget, som skulle föra oss närmare en helt sund avfallshantering. 

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhetOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.