2020-04-08 17:22Nyheter

Att stötta tidningar i kris är inte kommunernas ansvar

Debattartikel i Dagens Samhälle den 8 april 2020

Tidningarna har stora ekonomiska svårigheter. Vi förstår allvaret i situationen, men förslaget att slopa producentansvaret för returpapper innebär att stora kostnader i stället belastar kommuner och fastighetsägare. Att hålla tidningar vid liv är inte en uppgift för dessa aktörer. Det är snarare en fråga för staten, skriver Tony Clark, vd Avfall Sverige tillsammans med företrädare från Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Läs hela debattartikeln härOm Avfall Sverige

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är “Det finns inget avfall”. Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är ambassadörer, katalysatorer och garanter för denna omställning.