2023-05-15 11:10Press release

Sommarens utställning på Lunds konsthall: Anna Ling "Efterdyning"

Two stump-like white sculptures on low plints stand on a stone floow. In the backround large windows opening to a cobbled atrium of a Modernist building.Med installationen Reefs (2023), har konstnären Anna Ling tagit utgångspunkt i korallrevens död, orsakad av klimatförändringar.

Lunds konsthall har glädjen att presentera en retrospektiv utställning med äldre, nyare och helt nyproducerade verk av konstnären Anna Ling, född 1971 i Göteborg och sedan många år bosatt i Malmö. I utställningen som visas under hela sommaren, möter vi ett starkt intresse för naturen och människans förhållande till den, och verk som präglas av både skönhet och allvar. Vi följer med in Lings observationer av klimatförändringar, korallrev och Limhamns kalkbrott i stora tuschteckningar och filmer, och genom konstnärens långvariga observationer, ser vi även effekten av de åtgärder som görs för att återställa naturen. Vernissagen: fredag 19 maj. Utställningen pågår till den 27 augusti 2023.

Pressvisning med konstnären på plats: fredagen 19 maj, 2023, kl. 12
Vernissage: fredagen den 19 maj, 2023, kl. 18–20
Frågor och anmälan: 
Sofia Bertilsson, Art Insider PR 
E: press@artinsiderpr.com M:0733 866820

I sina verk kartlägger Ling miljöer i det egna närområdet och ställer frågor som intresserar henne av både personliga och politiska skäl. De tidiga verken visar ofta människans och arkitekturens förhållande till naturen, medan de senare handlar mer om miljöförstöringen och klimatförändringarna. Dessa akuta frågor i samtiden har fått ange riktningen för Lings engagemang och sökande efter användbar kunskap, främst inom de marina vetenskaperna men också inom närliggande discipliner som geologi och meteorologi.

Många av verken föregås av fältstudier och hennes arbetsmetod kan liknas vid forskarens. Detta låter henne komma till insikter som bygger på egna iakttagelser snarare än sekundärt funna källor. Tack vare sitt nära intresse för naturen har Ling kunnat observera förändringar över tid i de områden där hon rör sig. Hon kan konstatera en destruktiv utveckling, ofta förorsakad av människans ingrepp, men hon noterar samtidigt de aktiva åtgärder som faktiskt genomförs i syfte att återställa den naturliga ordningen.

Utmärkande för Lings konstnärliga produktion är de långa sviterna i tusch på papper där hon med oändligt tålamod och stor känslighet registrerar sina naturobservationer. I senare verk förekommer också skulpturala element, som är fallet med installationen Reefs (2023), där konstnären tagit utgångspunkt i korallrevens död, orsakad av klimatförändringar. Konstnärens unika förmåga att adressera en sinnlig upplevelse av naturen framträder inte minst i den storskaliga sviten Abyssal (2023), vilken består av fotografier tagna en sommarnatt där maneterna tycks sväva som stjärnor i det mörka vattnet.

Som en del av utställningen visas även dokumentären En värld av kalk (2012) av Jens Klevje & Fabian Svensson. Vi får se hur naturen i Limhamns kalkbrott anpassar sig i ett landskap exploaterat av människan. 

Varmt välkomna till Lunds konsthall för att ta del av Anna Lings värld och tankar!

Om Anna Ling
Anna Ling (f. 1971, Göteborg) är verksam i Malmö. Ling har examen från Konsthögskolan i Malmö och arbetar forskningsbaserat med fokus på naturfenomen och biologisk mångfald. Lings verk har bl a visats på Moderna Museet Malmö (2022), Nordiska akvarellmuseet i Skärhamn (2021), GIBCA (2021), Lunds konsthall (2018), Konsthal Charlottenburg, Köpenhamn (2017), och Göteborgs konsthall (2016).

Om Lunds Konsthall
Lunds konsthall invigdes 1957 och ritades av arkitekten Klas Anshelm. Konsthallen har fri entré och en central placering vid ett av stadens största torg, Mårtenstorget. Lunds konsthall har som målsättning att vara en betydande aktör inom den internationella samtidskonsten. Utställnings- och programverksamheten eftersträvas att hålla hög internationell och professionell klass och konsthallen är en plats där samtidskonsten synliggörs och diskuteras. Utställningar och förmedling utgör de huvudsakliga funktionerna, men det finns också utrymme för nyproduktion och efterforskning. Lunds konsthall både skapar, och återspeglar, den mångfald som präglar den samtida konstens uttryck. Lunds konsthall producerar fyra utställningar om året. Lunds konsthall framhåller både väletablerade konstnärer och mindre kända, men lovande konstnärskap. Inom verksamheten pågår kontinuerligt flera olika internationella och regionala samarbetsprojekt. För att främja olika röster i konstlivet anlitas regelbundet utomstående kuratorer.
About Art Insider PR

We offer PR and Media Relations for art, cultural destinations, lifestyle and brands. Art Insider PR works with a selected portfolio of clients, both long term as well as smaller or short term projects. The agency specializes in content and storytelling and has experience of working with different types of organisations from art museums, art foundations and institutions, businesses and brands to creatives such as artists and filmmakers.


Contacts

Sofia Bertilsson
Founder & CEO
Sofia Bertilsson