2023-01-17 09:27Pressmeddelande

Kunskapsstöd om läkemedel vid graviditet och amning får pris

Gruppbild. Delar av redaktionerna för Janusmed fosterpåverkan/Janusmed amning.Från vänster Essi Whaites Heinonen (barnläkare), Ellika Andolf (gynekolog/obstetriker), Ulrika Nörby (apotekare), Patrik Dreher Sköld (apotekare), Linnéa Karlsson Lind (apotekare) och Eva Vikström Jonsson (klinisk farmakolog)

Vinnare av Apotekarsocietetens pris Bästa Patientinformation 2022 är Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning. Kunskapsstöden från Janusmed är två välgjorda och omfattande faktasamlingar på internet som riktar sig till såväl blivande och nyblivna mammor som till professioner inom vården. 

Utmärkelsen Bästa patientinformation är ett pris som vill lyfta fram olika informationsinitiativ  som görs i syfte att främja en god läkemedelsbehandling till nytta för läkemedelsanvändare, vård och samhälle. För 2022 går priset till Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning, som är tillgängliga för alla via nätet och är evidensbaserade och kvalitetssäkrade, framtagna i samarbete mellan Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, sakkunniga inom läkemedels fosterpåverkan och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

För Janusmed fosterpåverkan är ansvarig apotekare Ulrika Nörby i samarbete med experter i reproduktionsepidemiologi, gynekologi/obstetrik och pediatrik. För Janusmed amning är ansvarig apotekare Linnea Karlsson Lind, tillsammans med apotekare Patrik Dreher Sköld och Eva Vikström Jonsson. 

Enskilda porträtt från vänster: Birger Winbladh (barnläkare), Karin Källén (reproduktionsepidemiolog), Shahideh Rezai (apotekare), Malin Hovstadius (forskningssjuksköterska), Katarina Wide (barnläkare).

Birger Winbladh (barnläkare), Karin Källén (reproduktionsepidemiolog), Shahideh Rezai (apotekare), Malin Hovstadius (forskningssjuksköterska), Katarina Wide (barnläkare).

Ej med på bild: Annika Asplund (apotekare).

Att Janusmeds kunskapsstöd har gjort informationen lättillgänglig genom sökning via till exempel Google är en stor fördel enligt juryn som utsett pristagarna och de motiverar sitt val som följer:

 Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning möter ett stort behov av lätt tillgänglig och strukturerad information om graviditet och amning eftersom det är ett område där man som kvinna vill känna sig trygg och få svar på om man kan ta ett läkemedel eller inte, liksom hos vårdens professioner att snabbt kunna få tillgång till faktabaserad information.

Sidorna utgör en viktig informationsplattform, där besökaren på enkelt sätt kan söka information inom ämnet, hitta referenser och fördjupningar inom området. Informationen uppdateras över tid med artiklar inom områden som tar upp aktuella ämnen. De två kunskapsstöden är både evidensbaserade och kvalitetssäkrade informationskällor som utgör en viktig motvikt till alltför mycket tyckande med råd och tips utan vetenskapligt underlag som förekommer på internet.

Att också inkludera informationen i Apotekskedjornas expertsystem EES är ett bra sätt att sprida kunskapen till farmacevterna, som i sin tur kan bidra till bättre information direkt till sina kunder. Det är även ett stort framsteg att sjukvården och apoteken nu använder samma information i sin rådgivning till gravida och ammande kvinnor.

De två tjänsterna kompletterar väl ett långvarigt kunskapsarbete inom Janusinfo, som är en etablerad nationell kunskapskälla med kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad framför allt till läkare och sjukvårdspersonal men också till patienter. 

Vinnaren får ett inramat diplom samt möjlighet att presentera sitt vinnande bidrag vid en gästföreläsning på Apotekarsocieteten. Vinnaren får även hedersuppdraget att delta i juryn för att utse efterföljande års vinnare. Vidare består vinsten av ett medlemskap i Apotekarsocieteten och Sektionen för läkemedelsinformation.


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik -från forskning till användning. En oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Dotterbolaget Läkemedelsakademin erbjuder kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.


Kontaktpersoner

Teresa Matérn
Kommunikationschef
Teresa Matérn
Ledamot i sektionen för läkemedelsinformation
Sol Skärdin
Studentrepresentant i sektionen för läkemedelsinformation
Elin Eliasson