2022-08-08 15:12Pressmeddelande

Dags att nominera till priset för Bästa patientinformation

KapslarSyftet med priset är att lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna.

Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2022. Priset syftar till att höja kunskapen om användningen av ett receptbelagt läkemedel eller kunskapen om läkemedelsbehandling i stort. 

Apotekarsocieteten, via Sektionen för Läkemedelsinformation, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner, delar ut Priset för Bästa Patientinformation, ett pris som vill lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna. Genom att delge goda exempel och berättelser vill vi bidra till en förbättrad läkemedelsanvändning med en förbättrad läkemedelsbehandling som följd. 

Vilka bidrag kan tävla?

Både leverantörer, vårdgivare, patientorganisation eller användare som ger eller får läkemedelsinformation kan nominera ett bidrag. Det kan vara skriftligt, tryckt, digitalt, film, podd, eller muntlig information som har resulterat i en ökad förståelse, kunskap och insikt om ett läkemedel eller sjukdom. Det kan vara en helhet med olika aktiviteter eller en enskild aktivitet.

Skicka in bidrag

Bidrag skickas in till elin-eliasson@live.se.
Sista dagen för att skicka in ett bidrag är 30 september 2022.

Bidraget ska presenteras på en A4-sida som kompletteras med själva informationsmaterialet som bidraget syftar till.

Gäller informationen ett receptbelagt läkemedel ska detta vara registrerat och godkänt för försäljning i Sverige.

Bidragen bedöms utifrån följande kriterier:

• Tillgänglighet – digitalt/analogt, flera språk

• Interaktivitet – patientsupportprogram, engagemang

• Kunskapsbyggande

• Uppdatering över tid

• Effekt och resultat

• Design och innehåll

• Helhetsintryck

Tidigare vinnare:

2017 – Eliquis, Information och stöd under hela patientresan. Bristol-Myers Squibb och Pfizer

2018 – Hälsoaktiv, Aktivering och livsstil vid diabetes typ 2. MSD och Apoteket AB

2019 – Allergivaccination.se, ALK Nordic

2020 – Togetherinsma.se, Biogen

2021 - Barnläkemedelsgruppen/Centrala ePed-redaktionen

Vinsten

Vinnaren får ett inramat diplom samt möjlighet att presentera sitt vinnande bidrag vid en gästföreläsning på Apotekarsocieteten. Vinnaren får även hedersuppdraget att delta i juryn för att utse 2023 års vinnare. Vidare består vinsten av ett medlemskap i Apotekarsocieteten och Sektionen för läkemedelsinformation.

Jury

Juryn som kommer bedöma de inskickade bidragen består av:

  • Ranaa Akkawi El Edelbi, E-Ped, årets hedersjurymedlem, 2021 års vinnare
  • Karin Båtelsson - Ordförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordf. i Läkarförbundet
  • Görel Skogsmo - Styrelserepresentant Sektionen för Läkemedelsinformation

Sammankallande

  • Sol Skärdin – Ledamot i sektionen för läkemedelsinformation

 

 


Om Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel eller medicinteknik. Genom att samla yrkespersoner inom hela läkemedelsområdet, från forskning till användning, får Apotekarsocieteten en unik position som oberoende plattform för ökad kunskap, informationsspridning och vetenskapligt utbyte mellan olika professioner. Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner och lokala kretsar erbjuder ett brett utbud av kompetenshöjande aktiviteter runtom i landet, och genom Läkemedelsakademin anordnas kvalificerade utbildningar inom snart sagt varje del av läkemedelskedjan. Apotekarsocieteten står också bakom Läkemedelsvärlden, en oberoende nyhetskanal som bevakar hela läkemedelsområdet.

Kontaktpersoner

Ledamot i sektionen för läkemedelsinformation
Sol Skärdin
Studentrepresentant i sektionen för läkemedelsinformation
Elin Eliasson