2023-01-24 11:13PRESSMEDDELANDE

Alingsåshem vill göra det lätt att leva klimatsmart

Hur kan utformningen av närmiljön underlätta en hållbar livsstil? Det är en ledande fråga i det projekt som Alingsåshem kommer att vara involverad i under våren. Unga Alingsåsare spelar här en huvudroll i utformningen av framtidens livsmiljöer.

Inom ramen för Västra Götalandsregionens satsning ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om” har Alingsåshem ansökt och beviljats medel för projektet ”Unga vuxnas smak designar framtidens livsstilstårta”. Under våren ska vi genom intervjuer och workshops med hyresgäster och kommuninvånare undersöka vad som är viktigt för unga vuxna i Alingsås kommun, vad de har behov av och vad de värderar.

– Unga vuxna är en mycket viktig grupp när det gäller omställning, eftersom de står inför naturliga förändringar i tillvaron när de flyttar hemifrån, etablerar ett eget hushåll och en egen familj, säger Lisa Andersson, hållbarhetsansvarig på Alingsåshem.

Undersökningen är kopplad till tre teman: resor, konsumtion och bostad. Av de åtta teman som identifierats i ”livsstilstårtan” är det dessa tre som Alingsåshem har valt att fokusera på eftersom de utgör delar av tillvaron där ett bostadsbolag kan bidra till stora förändringar.

– Målet är att erbjuda attraktiva bostadsområden där det är lätt att leva hållbart, säger Lisa Andersson. Vi ska identifiera vad vi har för möjligheter att främja en hållbar livsstil. Genom dialogen får Alingsåshem och kommunen inspel till vårt fortsatta arbete med planering av både våra bostadsområden och staden runt omkring.

Alingsåshem kommer att genomföra projektet i samarbete med Alingsås kommun.
– Det är viktigt att vi gör det tillsammans. De områden där vi inte har rådighet kan fångas upp av kommunen säger Lisa Andersson.

Om projektet

Projektet startade 18 januari och kommer att pågå fram till maj. Resultatet av undersökningarna ska presenteras i juni. Under hösten finns sedan möjlighet att ansöka om medel för att utveckla och genomföra de idéer som kom fram under arbetet.

Om VGR:s satsning

Projektet svarar på en utlysning från Västra Götalandsregionens miljönämnd och sker inom ramen för den regionala kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Målet är att utveckla attraktiva lösningar för ett hållbart liv. Unga människor, 18-35 år, är i fokus.

Västra Götaland har som klimatmål att till år 2030 vara en region som inte är beroende av fossila bränslen. Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser i regionen med minska med 80 procent, jämfört med utsläppen år 1990.


OM Alingsåshem

Vi har det unika uppdraget att vara allmännyttan i Alingsås kommun, samtidigt som vi äger, förvaltar, utvecklar och bygger kommunens samhällsfastigheter. Vi tror på att vara mycket mer än ett fastighetsbolag. Vi vill vara bolaget som erbjuder attraktiva, hållbara livsmiljöer där bostaden eller lokalen är en av alla viktiga delar. Alingsåshem är idag en av de viktigaste aktörerna inom Alingsås stadsutveckling, med målet att bli den viktigaste.


KONTAKTPERSONER

Lisa Andersson
Hållbarhetsansvarig
Lisa Andersson