2022-12-21 08:45PRESSMEDDELANDE

Alingsåshem förvärvar lokalfastighet Värjan 16 i Kristineholm

Kristineholmsvägen 12Kristineholmsvägen 12

Alingsåshem blir ägare till fastigheten Värjan 16 på Kristineholmsvägen, tillträde den 20 december.

Den 10 oktober flyttade Alingsåshem in i sina nya lokaler på Kristineholmsvägen 12–14 i fastigheten Värjan 16. Under hösten öppnade sig en möjlighet att förvärva fastigheten och från den 20 december står Alingsåshem som ägare för bolaget Fastighets AB Alingsås Värjan 16 där fastigheten Värjan 16 ingår.

– Det har varit vår avsikt att vi på sikt ska ha vårt arbetsställe i eget ägda lokaler och Värjan är en fastighet som passar bra i vår portfölj med tanke på framtida behov, säger Mikael Dolietis, VD Alingsåshem. Fastigheten erbjuder många möjligheter och vi ser fram emot att fortsatt erbjuda attraktiva kontorslokaler till både befintliga som kommande hyresgäster.

– Vår dialog med Alingsåshem har redan från första kontakten varit positiv. Att det är Alingsåshem som förvärvar nu när vi är helt klara med utvecklingen av deras lokal tycker vi är extra roligt. Vi önskar Alingsåshem och dess medarbetare samt övriga hyresgäster all lycka i fastigheten, säger Anja Lindström, Grandab Fastigheter AB.

Olika kontorslokaler

Fastigheten inrymmer totalt 6000 kvm lokalyta där Alingsåshem idag disponerar 2 100 kvm. Resterande lokalyta hyrs av andra hyresgäster, varav drygt 1000 kvm är kontorshotell där nästan samtliga rum är uthyrda till 24 olika hyresgäster.

Bytet av fastighetsägare påverkar inte nuvarande hyresgästers avtal utan de löper på som tidigare.

 

Kontakt
Mikael Dolietis, VD Alingsåshem
Tel: 0322-61 77 55
E-post: mikael.dolietis@alingsashem.se


OM Alingsåshem

Vi har det unika uppdraget att vara allmännyttan i Alingsås kommun, samtidigt som vi äger, förvaltar, utvecklar och bygger kommunens samhällsfastigheter. Vi tror på att vara mycket mer än ett fastighetsbolag. Vi vill vara bolaget som erbjuder attraktiva, hållbara livsmiljöer där bostaden eller lokalen är en av alla viktiga delar. Alingsåshem är idag en av de viktigaste aktörerna inom Alingsås stadsutveckling, med målet att bli den viktigaste.