2020-03-16 08:45Pressmeddelande

Dom i Högsta Förvaltningsdomstolen mellan Alingsås kommun och Konkurrensverket

På onsdagen 11 mars meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen dom i målet mellan Alingsås kommun och Konkurrensverket. Målet handlar om att Konkurrensverket anser att Alingsås kommun frångått lagen om offentlig upphandling. Högsta Förvaltningsdomstolen fastställer Kammarrättens dom vilket innebär att den går på Konkurrensverkets linje, Alingsås kommun har inte följt lagen om offentlig upphandling när man ingått ett idéburet offentligt partnerskap med Bräcke diakoni.
 
Bakgrunden till processen är ett avtal mellan Alingsås kommun och Bräcke diakoni, ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) där Bräcke diakoni fått ta ett helhetsansvar för hela vårdkedjan för demenssjuka, bland annat på äldreboendet Ginstgården. Resultatet har varit en mycket uppskattad verksamhet hos brukare och anhöriga. Även bland Alingsås politiker har det, oavsett partifärg, funnits en stor samsyn om att detta är en mycket bra lösning för äldrevården i kommunen.
 
Alingsås kommuns överklagande har följts med stort intresse av den idéburna sektorn och stöttades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som ansåg att det var viktigt att reglerna om möjligheterna till idéburna partnerskap blev tydligare.
 
- Från Alingsås kommuns sida ville vi bryta ny mark för att kunna utveckla framtidens välfärd. Vi har hela tiden hävdat att rättsläget varit oklart och även om vi hoppades på ett annat utfall så är det bra att det nu är klargjort, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.
 
Avtalet med Bräcke diakoni har löpt ut under rättsprocessens gång och en ny upphandling inom ramen för lagen om offentlig upphandling har gjorts, vilket innebär att det även fortsatt kommer att vara Bräcke diakoni som driver Ginstgården. 
 
- Den här domen förändrar inte det faktum att den vård och omsorg som bedrivits på Ginstgården har hållit mycket god kvalitet med nöjda brukare och anhöriga. Det känns bra att vi har ett nytt avtal på plats som säkerställer att det goda samarbete som skapats mellan Bräcke diakoni och kommunen kommer att fortgå, säger Anita Hedström, förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen. 

 


Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Allt ackompanjerat av en doft av nybakt; Alingsås är ju trots allt känd som Kaféstaden och är en av Sveriges kafétätaste städer. Här har du nära till naturen, de många sjöarna och storstaden Göteborg, endast fem mil bort. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. När höstmörkret sänker sig lyses staden upp av Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.


Kontaktpersoner

Niklas Ehnfors
Kommunikationschef
Niklas Ehnfors
Journalister som vill komma i kontakt med Alingsås kommun för svar på frågor, intervjuer etc., är varmt välkomna att kontakta kommunikationschefen som både förmedlar svar på frågor och kontakt med rätt person.
Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson