2020-05-26 16:28Pressmeddelande

Bättre betyg för Alingsås i näringslivsmätning

Graf som beskriver utvecklingen av Alingsås kommuns övergripande betyg i Svenskt Näringslivs mätning fram till 2020. Graf som beskriver utvecklingen av Alingsås kommuns övergripande betyg i Svenskt Näringslivs mätning fram till 2020.

Alingsås betyg stiger i Svenskt Näringslivs attitydmätning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, från 2,54 till 2,86 på en femgradig skala.

- Det är förstås glädjande att kurvan för Alingsås snittbetyg stiger markant men vi har långt kvar innan vi är tillbaka på de nivåer vi befann oss på för tio år sedan och där jag tycker att vi ska ligga, säger Daniel Filipsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det företagarna som besvarat enkäten framför allt efterfrågar är snabbare handläggningstider och en bättre dialog och större förståelse för företagande från kommunens sida.

Under 2019 har ett stort förändringsarbete genomförts med en handlingsplan för att effektivisera bygglovsverksamheten med ett flertal omfattande åtgärder för att komma tillrätta med långa handläggningstider och en lång bygglovskö. I jämförelse med oktober 2019 när endast 13 procent av ärendena hanterades inom lagstadgad tid, hanterades i mars 2020 76 procent av ärendena inom lagstadgad tid. Bygglovskön har sedan hösten 2019 minskat med 80 procent. 

- Vi är väl medvetna om var vi har våra förbättringsområden och de har vi arbetat och fortsätter att arbeta intensivt med. Det tar tid för ett förändringsarbete att ge effekt och även för människor att ändra uppfattning om saker men vi hoppas självklart att de förändringar som genomförs kommer att ge än mer resultat i framtida mätningar, säger Maria Standar, kommundirektör i Alingsås kommun.

Alingsås kommun har sedan 2019 ökat sitt engagemang och deltagande i en rad olika dialogforum med näringslivet, exempelvis näringslivsforum, näringslivsrådet, stadskärnegruppen och företagsbesök. Det handlar om både mindre personliga träffar och större evenemang som kommunen själv anordnar.

- Jag upplever att vi har en mycket god dialog med Alingsås näringsliv, något som visat sig inte minst nu under pågående coronapandemi där vi fått stor uppskattning från många håll för de insatser som kommunen gör för att stötta företagarna i en svår tid. Dialogen fortsätter och förhoppningsvis är även detta något vi kommer att se resultat av i framtida mätningar, avslutar Daniel Filipsson.Om Alingsås kommun

Alingsås är staden med den mysiga stadskärnan, de kullerstensbelagda innergårdarna och de historiska träbyggnaderna. Här har du nära till både naturen, de många sjöarna och de många möjligheter som Göteborgsregionen har att erbjuda. Alingsås är med sitt attraktiva läge under kraftig tillväxt men har ändå lyckats behålla sin genuina, historiska karaktär. I Alingsås kommun jobbar nästan 4000 medarbetare för att varje dag ge god samhällsservice till invånare, besökare, företag och föreningar. I kommunens vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapas livskvalitet för alla.


Kontaktpersoner

Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordförande (M), gruppledare Moderaterna
Daniel Filipsson
Maria Standar
Kommundirektör
Maria Standar